W żłobkach źle żywią

Ostatnie badania przeprowadzone w żłobkach wskazują na liczne nieprawidłowości w żywieniu małych dzieci, uczęszczających do tych placówek. Także ogólnopolskie badania, przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka, wskazują, że w następstwie popełnianych błędów żywieniowych 32% dzieci w Polsce w wieku od 5. do 36. miesięcy ma nieprawidłową masę ciała.

Dane te są szczególnie niepokojące w kontekście tzw. programowania metabolicznego i kształtowania nawyków żywieniowych. Okres 1000 pierwszych dni życia – jak podkreślają eksperci „Zdrowych Pokoleń” to szczególny czas, w którym mamy realny wpływ na kształtowanie zdrowie dziecka – teraz i w przyszłości. Żywienie już od poczęcia, w okresie niemowlęcym i w pierwszych latach życia jest szczególnie istotne ze względu na konieczność zapewnienia składników odżywczych do optymalnego rozwoju organizmu.

Od 1 stycznia 2018 r. to „organizatorzy żywienia zbiorowego w żłobkach”, czyli głównie intendenci, kierownicy, dyrektorzy i osoby dedykowane, odpowiadają za zapewnienie w nich pełnowartościowych posiłków. Żłobkowa dieta powinna być zgodna z normami żywienia, jakie w 2017 roku zaktualizował Instytut Żywności i Żywienia. Po nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która weszła w życie w styczniu br., kierownicy żłobków w wielu rejonach Polski i intendenci zgłaszali potrzebę wprowadzenia prostych narzędzi i pomocy, które ułatwią wprowadzenie wytycznych.

Większość placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 nadal nie ma w swoim wykwalifikowanych osób odpowiedzialnych za jakość żywienia. Dlatego uznaliśmy, że niezbędne jest wprowadzenie prostych narzędzi ułatwiających zastosowanie norm i zaleceń dotyczących prawidłowego postępowania w żywieniu zbiorowym najmłodszych dzieci. To – w połączeniu z edukacją personelu – pomoże wszystkim małym dzieciom właściwą i zdrową dietę – mówi prof. nadzw. dr hab. n. med. Halina Weker ze Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia”.

W odpowiedzi na aktualne potrzeby dyrektorów i intendentów odpowiedzialnych za żywienie dzieci w żłobkach, eksperci żywienia małych dzieci podjęli się opracowania zbioru aktualnych zasad i praktycznych porad na temat organizacji prawidłowego żywienia dzieci w żłobkach w oparciu o najnowsze normy i zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia.

Poradnik “Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie aktualnych norm i zaleceń” to pierwsza na rynku publikacja, dedykowana osobom odpowiedzialnym za żywienie w żłobkach, tak kompleksowo uwzględniająca najnowsze normy i zalecenia dotyczące żywienia od 1. do 3. roku życia, jak również ich praktyczne wprowadzenie. Autorami opracowania są wybitni eksperci w dziedzinie żywienia niemowląt i małych dzieci oraz dietetycy współpracujący z placówkami żłobkowymi.