W Gdańsku stworzono przestrzeń dla dzieci z autyzmem

W Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku oddano do użytku nowe pomieszczenia dla dzieci autystycznych – od kilku miesięcy w klasach I-III prowadzony jest tu innowacyjny projekt “Model edukacji włączającej dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

To ewenement w skali kraju: pierwszoklasiści z autyzmem, którzy uczą się w Szkole Podstawowej nr 69 od 5 stycznia 2018 r. mają swoją własną przestrzeń edukacyjną dopasowaną do ich potrzeb. Dzieci mają do dyspozycji nowe sale lekcyjne, przystosowane do pracy w małych grupach i do zajęć indywidualnych.

Do tej pory w polskich szkołach dzieci z autyzmem albo miały terapię indywidualną, albo były wdrażane do klas integracyjnych – mówiła w tvn24 dr Anna Budzińska, dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, który wspópracuje z gdańską podstawówką. Program zakłada połączenie tych dwóch modeli w “model integracji włączającej” z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. – Te dzieci muszą być integrowane z prawidłowo rozwijającymi się rówieśnikami, ale nie każde może spędzać w klasie 4-5 godzin dziennie – niektóre np. tylko 15 minut, inne dwie godziny – to zależy od dziecka. Ten model daje możliwość spędzania czasu z rówieśnikami, uczenia się i nabywania nowych umiejętności, ale daje również szansę rozwijania sfer deficytowych, przez to, że dzieci mają swoją osobną klasę i indywidualne programy dostosowane do możliwości każdego dziecka – tłumaczy dyrektor. – Te programy nie są tworzone we wrześniu i zaplanowane do czerwca. Są one modyfikowane właściwie co tydzień. Zbieramy dane, obserwujemy, jak dziecko się uczy, jak sobie radzi w klasie i na tej podstawie zmieniamy plan – mówi Budzińska.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka to projekt, który nie tylko mówi o tolerancji, ale idzie dalej – mówi o akceptacji. To jest wyższy poziom relacji międzyludzkich. – To jest projekt bardzo potrzebny. Wszelkie formy integracji są niezwykle ważne, szczególnie kiedy mówimy o dzieciach. One potrzebują tego, aby wszędzie czuć się jak wszyscy ludzie, a nie ktoś z innego świata –– mówił podczas uroczystości przekazania wyremontowanych  sal Marek Michalak.

Odniósł się też do zapowiedzi utworzenia przy Rzeczniku Praw Dziecka zespołu ds. monitorowania kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który będzie się zajmował wypracowywaniem dobrych wzorców i dzieleniem się sprawdzonymi praktykami, ale i interwencjami tam, gdzie dzieje się źle.

Zespół tak naprawdę już istnieje, za chwilę będzie powołany formalnie moim podpisem. Przekazywane są do nas już pierwsze informacje, które badamy – dodał RPD.

Ministerstwo Edukacji Narodowej funkcjonującemu od września innowacyjnemu projektowi, jakim jest gdański model edukacji włączającej, przyznało status eksperymentu pedagogicznego, realizowanego pod opieką naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Rzecznik odwiedził także Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka i prowadzone w ich ramach przedszkole i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Gdański Instytut jest partnerem strategicznym eksperymentu pedagogicznego w SP nr 69.

źródło: brpd.gov.pl