VI Konferencja Zielarska Kobiet

W dniach 23-25 czerwca 2017r. w Korycinach odbędzie się VI Konferencja Zielarska Kobiet. Zdaniem organizatorów zioła mają bogatą i chlubną przeszłość, a także obiecującą przyszłość, dlatego konieczna jest popularyzacja tej wiedzy.

W programie konferencji są m.in. wykłady na temat stosowania produktów pszczelich w chorobach nowotworowych, leczniczych właściwościach chmielu, czy znaczeniu ziół w chorobach psychosomatycznych.

W konferencji wezmą udział  naukowcy i badacze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich  w Poznaniu, Politechniki Warszawskiej, Polskiego Komitetu Zielarskiego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Śląskiego Uniwersytetu w Katowicach, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Krośnie a także z ośrodków zagranicznych: Narodowego Uniwersytetu Farmaceutycznego w Charkowie (Ukraina) czy Uniwersytetu Medycznego w Piatigorsku (Rosja).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://chemiafizyczna.wum.edu.pl/content/konferencja-zielarska