Światowy Dzień Reumatyzmu w Instytucie

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zaprasza 12 października na obchody Światowego Dnia Reumatyzmu.

Tego dnia między 10:00 a 14:00 najlepsi specjaliści reumatologii i rehabilitacji podzielą się swoim doświadczeniem, wiedzą i efektami najnowszych badań oraz osiągnięć naukowych z chorymi oraz ich rodzinami.

Pierwszy na pytanie „Czy sport jest zdrowy?” – odpowie prof. Janusz Płomiński. Znajdą się tu odpowiedzi na wiele pytań stawianych nie tylko przez pacjentów.

Drugi „Czy chorzy powinni się ruszać, czy mają pozostawać w bezruchu?” poświęcony aktywności fizycznej w chorobach reumatycznych poprowadzi prof. Krystyna Księżopolska – Orłowska – krajowy konsultant w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz fizjoterapeuta dr Teresa Sadura-Sieklucka. Co ułatwia wyjście ze zdrowotnego impasu – ruch czy bezruch? Jak uchronić nasz organizm przed urazami?

Panel trzeci to „Strategie terapeutyczne w chorobach reumatycznych” – poprowadzi go zastępca dyrektora NIGRiR, prof. Brygida Kwiatkowska. Dyskutantami będą m.in. prof. Piotr Głuszko, prof. Marzena Olesińska, prof. Anna Filipowicz-Sosnowska.

Panel czwarty poświęcony  „Dieta i odżywianie w chorobach reumatycznych” – poprowadzi go dr Maria Maślińska, a dyskutować będą m.in. dr Ewa Kądalska i Jolanta Grygielska.

Uczestnicy konferencji będą mogli skorzystać również z warsztatów z zapobiegania upadkom – godz. 11,oo sala gimnastyczna na III piętrze NIGRiR – „Nie łam się bez sensu”.

Następne dwa dni, to 36 Konferencja Ordynatorów i kierowników Poradni Reumatologicznych pod hasłem „Przyszłość polskiej reumatologii”.

Konferencja skierowana jest głównie do osób zarządzających oddziałami i poradniami reumatologicznymi w całym kraju. Mile widziane także osoby związane ze światem medycyny niespecjalizujące się w reumatologii.

Rok 2017 jest rokiem istotnych zmian w zakresie systemu opieki zdrowotnej. Dotyczy to szczególnie uruchomionej właśnie sieci szpitali oraz zasad kontraktowania świadczeń – również w reumatologii. Temat budzi wiele kontrowersji. W ramach Konferencji organizowana jest debata, do której prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski – dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zaprosił przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dyrektorów szpitali prowadzących oddziały reumatologiczne. Przedyskutowany zostanie również program wczesnego wykrywania RZS. 

W trakcie konferencji zostaną omówione istotne z perspektywy reumatologii zagadnienia – uruchamianie programu wczesnej diagnostyki zapaleń stawów, leczenie biologiczne w Polsce, kształcenie rezydentów.

„Choroby reumatyczne cały czas stanowią poważny problem społeczny i zdrowotny. Popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy na temat chorób reumatycznych, budowanie świadomości zagrożeń, jakie niosą, jest zadaniem niezwykle istotnym, a stojącym przed Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Problem chorób reumatycznych dotyczy nas wszystkich niezależnie od wieku, płci i statusu majątkowego. Popularyzacja wiedzy wśród pacjentów, a także wśród pracowników służby zdrowia pozwoli na zgodne ze światowymi standardami, jak najwcześniejsze rozpoznanie i rozpoczęcie właściwego leczenia. To ułatwi przedłużenie sprawności fizycznej i psychicznej. Tym samym w dalszej perspektywie jest szansą na zmniejszenie niezbędnych nakładów finansowych spowodowanych niepełnosprawnością i wydatkami rentowymi” – podkreśla z-ca dyrektora NIGRiR prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska.

Organizatorzy chcą, by w wydarzeniu wzięli udział najwybitniejsi reumatolodzy z całego kraju.

Pierwszy dzień Konferencji koncentrować się będzie głównie na zachodzących obecnie zmianach w systemie opieki zdrowotnej.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie standardom w reumatologii. Omawiane też będą najnowsze odkrycia i przedstawiane wyniki badań.

Głównymi tematami będą:

– leczenie biologiczne w reumatologii – leki biopodobne;

– mapy potrzeb zdrowotnych i dostęp do leczenia  – wnioski płynące dla reumatologów;

– koordynowana opieka zdrowotna i jej wpływ na reumatologię;

– rola badań genetycznych w leczeniu chorych na choroby reumatyczne;

– profilaktyka i leczenie osteoporozy w praktyce reumatologa.

W czasie konferencji rozdane będą również nagrody czasopisma „Reumatologia”: Złote, Srebrne i Brązowe Pióra dla Autorów najlepszych artykułów oryginalnych opublikowanych w 2016 roku oraz dyplomy dla najaktywniejszych ubiegłorocznych recenzentów.