Kardiologia Inwazyjna w Nowym Sączu

Ewelina Myłek

Rusza nowy ośrodek medyczny Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu “Intercard” z dzienną rehabilitacją, nowoczesną diagnostyką, leczeniem interwencyjnym i zabiegowym oraz farmakologicznym. Lekarze zapewnią też pacjentom edukację i konsultacje w ramach programu opieki nad pacjentem po zawale, czyli tzw. prewencji wtórnej.

fot.Eleven Zett Productions

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu “Intercard” to pierwszy tego typu ośrodek kardiologii w regionie nowosądeckim, obecnie już z ponad 10-letnią tradycją. Powstał w 2005 roku z założeniem leczenia ostrych stanów wieńcowych i dbałości o tzw. złotą godzinę.

  • Naszym celem było, aby pacjent z zawałem jak najszybciej trafiał do ośrodka na stół zabiegowy, aby uratować mu życie oraz zniwelować uszkodzenia serca. Taki chory musi mieć jak najszybciej podane leki rozpuszczające zakrzep, przetkane naczynie i założone stenty, by utrzymać drożność tego naczynia i, by jak najmniejszy obszar mięśnia sercowego uległ uszkodzeniu. Dzięki temu nie tylko ratujemy choremu życie, ale też zapobiegamy trwałemu inwalidztwu pacjenta – tłumaczy prof. Dariusz Dudek, wybitny kardiolog, konsultant medyczny ośrodka w Nowym Sączu.

Ośrodek przy ul. Młyńskiej 5 dotychczas wykonywał również planowe koronarografie, leczenie chorych z wadami serca, miażdżycy naczyń obwodowych, w tym angiografię kończyn dolnych, angioplastyki obwodowe, a także leczenie z zakresu elektrofizjologii, w tym zabiegi elektryczne, wszczepianie rozruszników i kardiowerterów-defibrylatorów, ablacje oraz diagnostykę i leczenie farmakologiczne. Ośrodek jest również przygotowany do zabiegów obejmujących tętnice szyjne i zapobiegania udarowi mózgu i leczenia udarów. Nowy budynek Centrum Kardiologii przy ul. Kilińskiego 68 to rozszerzenie profilu działalności o rehabilitację dzienną i edukację oraz innowacyjne zabiegi hybrydowe, a także możliwość przyjmowania i konsultowania większej ilości pacjentów i zmniejszenie kolejek.

  • Dotychczas miesięcznie leczyło się u nas ok. 150 pacjentów, a na oddziale mieliśmy 14 łóżek. W nowym budynku, przy dodatkowych 25 łóżkach będziemy mogli zapewnić leczenie mniej więcej 300 pacjentom miesięcznie. Nowy oddział wykorzystuje 2 piętra budynku – na parterze zlokalizowane są poradnie kardiologiczne oraz nowocześnie wyposażona rehabilitacja, na pierwszym piętrze oddział łôżkowy. Dodatkowo na trzecim piętrze znajduje supernowoczesna sala hybrydowa do zabiegów kardiologiczno-chirurgicznych – przybliża Marcin Pasternak, Prezes Zarządu Intercard Sp. z o.o. – przybliża Marcin Pasternak, Prezes Zarządu Intercard Sp. z o.o.

Nowe kontrakty z NFZ obowiązują od 01.10.17 r. W ośrodku już znalazło i znajdzie zatrudnienie cały szereg administracyjnych i medycznych specjalistów. Od lekarzy kardiologów, poprzez pielęgniarki i rehabilitantów, a także medycznych konsultantów z innych dziedzin w poradniach m.in. geriatrzy, psychologowie, neurolodzy i dietetycy. Po raz pierwszy w regionie uruchomiona została rehabilitacja dzienna i nowoczesna diagnostyka, a także kompleksowy program edukacyjny dla pacjentów z chorobami serca i naczyń na taką skalę.

  • Zależy nam na współpracy ze specjalistami z innych dziedzin, ponieważ w dzisiejszym, starzejącym się społeczeństwie, pacjent z wieloma chorobami współistniejącymi wymaga kompleksowego podejścia i interdyscyplinarnej współpracy między lekarzami – mówi lek. med. Renata Korpak Wysocka, Ordynator oddziału w Nowym Sączu – konsultujemy m.in. pacjentów onkologicznych, aby zapobiec ciężkiej niewydolności serca podczas terapii przeciwnowotworowych – dodaje.

Centrum Kardiologii w Nowym Sączu wspierać będzie nie tylko swoich pacjentów, ale też pacjentów z innych ośrodków w regionie m.in. szpitali publicznych nie tylko pod kątem zabiegowym, ale też konsultując pacjentów i rehabilitując ich. Ważnym elementem kompleksowej opieki nad pacjentem kardiologicznym jest edukacja.

  • Nowa jednostka pozwala na kompleksowe leczenie pacjentów w subregione sądeckim. To takie modelowe Centrum Kardiologii dla 0,5 mln populacji w Polsce Południowej. Pacjenci nie tylko mogą mieć wykonywane pełne spektrum zabiegów kardiologicznych wieńcowych, elektrokardiologii, zabiegów strukturalnych w tym regionie, ale także dzięki poradniom kardiologicznym i rehabilitacji otrzymują kompleksowe leczenie po zabiegach, uczestniczą w edukacji na temat profilaktyki chorób serca i naczyń, a wiec leczenie szpitalne, sala operacyjna, porady, edukacja wszystko znajduje sie w jednym Centrum Kardiologii – powstała prawdziwa “szkola serca dla pacjentow” w roku 2017 po wielu latach doświadczeń na bazie współpracy z tysiącami chorych uczestniczących od lat w Klubie Pacjenta. Opinie pacjentów i debaty medialne miały też duży wpływ na końcowy kształt Centrum Kardiologii w Nowym Saczu. Podkreślaliśmy ten nowy model “kompleksowego centrum i szkoły serca” we wrześniu tego roku podczas Forum w Krynicy oraz spotkania z pacjentami dwa dni później w ramach festiwalu biegowego – podsumowuje prof. Dudek

  • Bardzo cieszymy się z nowego oddziału. Niesiemy widoczną pomoc ludziom, codziennie ratujemy ich życie. Myślę, że jesteśmy tu bardzo potrzebni – mówi Renata Korpak-Wysocka.