Psychodietetyka w praktyce

W sierpniu i we wrześniu 2017 roku we Wrocławiu odbędą się kursy „Psychodietetyka w praktyce”.

Kurs „Psychodietetyka w praktyce” jest warsztatem praktycznych umiejętności pracy z pacjentem nad zmianą jego nawyków zdrowotnych, w tym żywieniowych. Kurs obejmuje trzy etapy. Każdy z tych etapów ma za zadanie dostarczyć uczestnikom wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z pacjentami z różnymi problemami w odżywianiu, o różnym poziomie motywacji do zmiany, różnych predyspozycjach indywidualnych oraz preferencjach w zakresie sposobu współpracy ze specjalistą.

Bloki tematyczne są podparte licznymi ćwiczeniami praktycznych umiejętności w oparciu o analizę prawdziwych historii osób z problemami żywieniowymi. Uczestnicy warsztatów poznają konkretne metody i narzędzia pracy odpowiednie do zastosowania w swojej praktyce specjalistycznej.

Kurs „Psychodietetyka w praktyce” poprowadzi dr Anna Januszewicz – psycholog, specjalista psychodietetyki, trener warsztatu psychologicznego oraz inni specjaliści w zależności od bloku tematycznego.

Informacje o zapisach: https://www.facebook.com/events/712940148884033/