Przypominanie telefoniczne o badaniach daje pozytywne efekty

Telefoniczne kontaktowanie się z osobami niewykonującymi badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego zwiększa zgłaszalność na te badania – doszli do wniosku naukowcy po przeanalizowaniu wyników badań.

Wykonywanie badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego ma udowodniony wpływ na zmniejszenie umieralności z powodu tego nowotworu. Niestety duża cześć społeczeństwa nie korzysta z tych badań, mimo ich dostępności.

W badaniu opublikowanym w Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention przeanalizowano wpływ przypomnień telefonicznych lub internetowych na zgłaszalność na badania przesiewowe. 1196 kobiet w wieku 51-74 lata niebiorących wcześniej udziału w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego przydzielono losowo do 4 grup. Pierwsza była standardowo informowana o programach profilaktycznych, druga otrzymywała telefoniczne przypomnienie o badaniach przesiewowych, trzecia przypomnienie internetowe, a czwarta zarówno telefoniczne, jak i internetowe. Kobiety z grupy średniego ryzyka rozwoju raka jelita grubego mogły wybrać rodzaj badania przesiewowego: badanie kału na krew utajoną albo kolonoskopię, natomiast kobietom z grupy wysokiego ryzyka proponowano kolonoskopię.

Po sześciomiesięcznym czasie obserwacji najwyższą zgłaszalność na badania przesiewowe stwierdzono w grupie z przypomnieniem telefonicznym (52,5%), a następnie w grupie z przypomnieniem internetowym i telefonicznym (44,4%). W grupie kontrolnej zgłaszalność wynosiła 24,6%, a w grupie z internetowym przypomnieniem 22,7%. Przypomnienia telefoniczne i internetowo-telefoniczne były skuteczne zwłaszcza w przypadku wykonywania badania kału na krew utajoną (grupa telefoniczna 41,7%, grupa internetowo-telefoniczna 35,8%, grupa kontrolna 11,1%).

Nie stwierdzono natomiast zwiększonej zgłaszalności na kolonoskopię, niezależnie od rodzaju stosowanej interwencji, za wyjątkiem przypomnienia telefonicznego u kobiet z wysokim ryzykiem raka jelita grubego.

źródło: cebp.aacrjournals.org