Probiotyk wycofany

Główny inspektor farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju probiotyku powszechnie stosowanego w czasie i po antybiotykoterapii, przy biegunkach m.in. podróżnych, profilaktycznie dla utrzymania prawidłowego składu mikroflory jelitowej; w poantybiotykowym zapaleniu jelit.

Chodzi o preparat Lacid – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, min. 2 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus o numerze serii 019616 i dacie ważności 02.2018.

Podmiot odpowiedzialny “BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Sczepionek S.A.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Badanie przeprowadzone przez NIZP-PZH wykazało, że próbka ww. produktu leczniczego jest niezgodna ze specyfikacją w zakresie parametru określającego liczbę CFU pałeczek kwasu mlekowego.

Źródło: GIF