Polak prezydentem ENYGO

Podczas XX Zjazd Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO), który odbył się w Wiedniu na stanowisko prezydenta European Network of Young Gynae Oncologists (ENYGO) wybrano dr Kamila Zalewskiego z Kliniki Ginekologii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Obejmując to stanowisko, automatycznie stał się on pełnoprawnym i najmłodszym członkiem Zarządu ESGO.

Dr Zalewski jest wykładowcą i instruktorem podczas licznych kursów laparoskopowych organizowanych w SCO pod kierownictwem dr Marcina Miśka. Jego zainteresowania kliniczne obejmują leczenie chirurgiczne nowotworów ginekologicznych oraz chirurgię laparoskopową.

Interesuje się również chorobami nowotworowymi i stanami przednowotworowymi sromu. Zainetersowanie te realizuje pracując także w zespole prof. Magdaleny Kowalewskiej w Zakładzie Onkologii Molekularnej i Translacyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Jest głównym badaczem grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Preludium pt. mikroRNA w surowicy pacjentek ze śródnabłonkową neoplazją sromu oraz chorych na płaskonabłonkowego raku sromu, a także bierze udział w realizacji grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Naukowe w ramach programu Sonata BIS pt. „Molekularne mechanizmy i markery progresji płaskonabłonkowego raka sromu”.

Jako członek Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej bierze udział w licznych projektach a w maju 2017, został wybrany koordynatorem Sekcji Młodych Ginekologów Onkologów działających w ramach PTGO.

ENYGO w swojej strukturze zrzesza ponad 700 młodych ginekologów, ginekologów onkologów i lekarzy pokrewnych specjalności i funkcjonuje w ramach struktur ESGO. Celem, jaki przed sobą stawia ENYGO, jest wspieranie młodych lekarzy zainteresowanych szkoleniem się w dziedzinie ginekologii onkologicznej w ich karierach zawodowych poprzez promowanie aktywności edukacyjnej – organizację licznych kursów, warsztatów i konferencji. Daje to możliwość nie tylko rozpoczęcia międzynarodowej współpracy naukowej ale także nawiązywania znajomości, wymiany poglądów i opinii między przyszłymi liderami ginekologii onkologicznej.
Obecnie (listopad 2017) ENYGO posiada ponad 700 członków, z czego blisko 70 osób z Polski. Działalność ENYGO jest koordynowana przez siedmioosobowy zarząd, a przewodniczący ENYGO jest jednocześnie członkiem zarządu ESGO z pełnym prawem głosu.