Konferencja pediatryczna

“Jesień w Warszawie” – Konferencja Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Gdzie: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, Warszawa

Kiedy:  4 listopada 2017 r.

od godziny 9:00 (rejestracja od godziny 8:00)
Rejestracja do 01.11.2017 (decyduje data wpływu opłaty):

Dla członków Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego opłata wynosi 50 PLN
Dla członków OWPTP w trakcie specjalizacji w pediatrii opłata wynosi 30 PLN
Dla Seniorów OWPTP (członków emerytowanych) opłata wynosi 30 PLN
Dla studentów z pediatrycznych kół naukowych opłata wynosi 30 PLN
Dla Członków Honorowych PTP opłata wynosi 0 PLN
Dla pozostałych lekarzy opłata wynosi 100 PLN

Rejestracja od 02.11.2017 lub w trakcie konferencji opłata 100 PLN
Płatne na konto 54 1020 1068 0000 1602 0075 7153 z dopiskiem: „imię i nazwisko / Jesień w Warszawie”

W przypadku jakichkolwiek problemów z rejestracją należy kontaktować się pod adresem  sekretarz@owptp.pl

źródło: czd.pl