Dzieci rodziców chorujących na nowotwory gorzej się uczą

Duńscy naukowcy sprawdzili, jak stres związany z chorobą nowotworową jednego z rodziców wpływa na edukację dziecka i jego dalsze życie

W tym celu przeanalizowano losy ponad miliona dzieci urodzonych w Danii w latach 1978–1999 pod kątem średniej ocen uzyskanych na koniec 9. klasy, poziomu ogólnej edukacji oraz zarobków w wieku 30 lat.

Wykazano, że dzieci rodziców chorych na nowotwór mają o 5% wyższe prawdopodobieństwo osiągnięcia niższej średniej ocen pod koniec 9. klasy, niż dzieci zdrowych rodziców. Dodatkowo zauważono, że dzieci rodziców ze źle rokującym nowotworem miały to prawdopodobieństwo aż o 25% większe, a dzieci rodziców którzy zmarli z powodu nowotworu – o 30%. Ponadto wykazano, że dzieci rodziców ze źle rokującym nowotworem mają, w porównaniu do rówieśników, o 52% większe prawdopodobieństwa zakończenia edukacji na najniższym poziomie.

Autorzy badania podkreślają, konieczność objęcia dzieci chorych na nowotwory rodziców nie tylko odpowiednim wsparciem psychologicznym, ale również edukacyjnym.

źródło: jech.bmj.com