Dr Kinga Gaweł laureatką programu „Mobilność Plus V”

Dr Kinga Gaweł, asystent w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej została laureatką programu „Mobilność Plus V” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

W ramach programu dr Kinga Gaweł odbywa roczny staż podoktorski w laboratorium Prof. Camili V. Esguerra, Center for Molecular Medicine, University of Oslo.

Tytuł projektu, który uzyskał pozytywną ocenę komisji konkursowej: „Opracowanie, scharakteryzowanie i zwalidowanie nowego modelu padaczki z użyciem larw danio pręgowanego, u którego zostanie wyłączona funkcja genu CACNA1A”.