Hormonoterapia zmniejsza ryzyko wznowy

Po ukończeniu pięcioletniej uzupełniającej hormonoterapii ryzyko wznowy raka piersi utrzymuje się na stałym poziomie przez kolejne 15 lat.

Breast Cancer

Stosowanie uzupełniającej 5-letniej hormonoterapii u kobiet po radykalnym leczeniu z powodu hormonozależnego raka piersi zmniejsza ryzyko nawrotu choroby. Wydłużenie tego okresu niesie dalsze korzyści, jednak kosztem większych działań niepożądanych. W metaanalizie opublikowanej w New England Journal of Medicine wykazano, że u chorych na wczesnego hormonozależnego raka piersi bez nawrotu po 5 latach uzupełniającej hormonoterapii ryzyko nawrotu utrzymuje się na stałym poziomie przez kolejne 15 lat. Zależnie od wyjściowego stopnia zaawansowania choroby ryzyko to wynosiło od 10 do 40%. Wyniki metaanalizy mają istotne znaczenie w toczącej się dyskusji nad zasadnością wydłużenia czasu trwania hormonoterapii u kobiet po radykalnym leczeniu z powodu raka piersi.

źródło: www.nejm.org, onkoserwis