GUMed: kierunek farmaceutyczno-kosmetyczny

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny – to nazwa nowego kierunku studiów utworzonego przez Gdański Uniwersytet Medyczny we współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA. Te unikalne w skali kraju studia oparte o tzw. profil praktyczny i kształcenie dualne, łączą edukację teoretyczną z praktyką przemysłową.

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny to dwuletnie studia II stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Celem kształcenia na tym kierunku jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty lecznicze, wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Natomiast przedmioty praktyczne wykładane będą na Uczelni przez profesjonalistów zatrudnionych na co dzień w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Ponadto, na każdego studenta tego kierunku czeka bardzo interesujący, 9-tygodniowy staż w zakładach produkcyjnych i laboratoriach Polpharmy. W jego trakcie będzie można poznać najnowsze technologie i nauczyć się pracy ze sprzętem światowej klasy.

– Studia o profilu praktycznym to szansa dla studentów GUMed na szybkie znalezienie dobrej pracy w szybko rozwijającej się branży farmaceutycznej i kosmetycznej” – mówi prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

„Wcześniej, na poziomie szkoły średniej, utworzyliśmy klasę dualną o specjalności technik analityk wspólnie z Technikum nr 1 w Starogardzie Gdańskim. W ramach tego modelu łączymy zajęcia teoretyczne w szkole wraz z praktyczną nauką, która odbywa się w laboratoriach Polpharmy” – mówi Tomasz Moys, wiceprezes Zarządu Polpharmy, odpowiedzialny za obszar operacji przemysłowych.

„Dzięki studiom uruchomionym wraz z naszym wieloletnim partnerem – Gdańskim Uniwersytetem Medycznym – będziemy mogli pozyskać nowych pracowników, dobrze dopasowanych do naszych oczekiwań. Już na początku swojej drogi zawodowej będą mieli oni wyższe umiejętności, będą lepiej przystosowani do zawodu oraz ukierunkowani na konkretne i praktyczne wyzwania w przemyśle farmaceutycznym” – dodaje Bożenna Kozakiewicz, wiceprezes Zarządu Polpharmy odpowiedzialna za badania i rozwój.

Studenci nowego kierunku będą mogli rozwinąć swoją wiedzę chemiczno-biologiczną z naciskiem na praktyczne metody wytwarzania przemysłowego leków i kosmetyków, a także kontroli ich jakości, dopuszczania do obrotu oraz dystrybucji i marketingu. Wśród wykładanych przedmiotów znajdą się m.in. technologia formulacji, analiza leków i kosmetyków, biotechnologia, farmakologia i toksykologia, prawodawstwo, badania przedrejestracyjne i transfer technologii oraz dobra praktyka wytwarzania i dystrybucji. Wykładowcami – poza ekspertami z Uczelni – będzie 24 pracowników Polpharmy.

Studia rozpoczynają się 1 października br. i zaczną się od przedmiotów teoretycznych. Pierwsze zajęcia praktyczne przewidziano na luty 2018 roku. Studia mogą podjąć absolwenci studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich na kierunkach związanych z biologią, chemią, fizyką lub medycyną. Szczegółowe warunki rekrutacji oraz więcej informacji o programie nauczania można znaleźć na stronie Uczelni pod adresem www.rekrutacja.gumed.edu.pl.