Grille pod lupą naukowców

Przed nami długi weekend, dla wielu to czas sprzędzony na grillowaniu, warto więc przyjrzeć się wynikom badań dotyczącym poziomu emisji szkodliwych substancji uwalnianych przez grille ogrodowe jakie przeprowadziła grupa polskich naukowców. Wskazują one jednoznacznie, że najbezpieczniejsze dla zdrowia jest grillowanie na grillu gazowym. Najgorzej w testach wypadły grille węglowe.

Zespół badawczy pod kierownictwem dr. hab. inż. Artura Badydy, profesora Politechniki Warszawskiej, poddał badaniu trzy typy grilli – opalane węglem drzewnym, brykietem węglowym oraz zasilane gazem płynnym. Badanie obejmowało pomiar stężenia pyłu PM2,5 i oznaczenie składu chemicznego szesnastu najbardziej niebezpiecznych związków z grupy WWA (węglowodory aromatyczne).

PM2,5 to aerozol atmosferyczny, uznawany jest przez Światową Organizację Zdrowia za jeden z najbardziej szkodliwych dla zdrowia człowieka czynników wśród zanieczyszczeń atmosferycznych. WWA to wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne emitowane podczas spalania różnego rodzaju paliw, również tych używanych do grillowania. Część z nich ma udowodnione działanie rakotwórcze, inne są o nie podejrzewane.

Eksperci przeprowadzili dwa pomiary – pierwszy z użyciem pustych grilli, kiedy poddano próbie jedynie spalane paliwo, drugi – po umieszczeniu na grillach identycznych potraw.

„W badaniu zdecydowanie najlepiej wypadły grille gazowe, opalane czystym propanem. W strumieniu gazów odlotowych z tego rodzaju grilla nie stwierdzono obecności żadnego z 16 analizowanych węglowodorów aromatycznych, a obecność szkodliwego pyłu była znacząco mniejsza w porównaniu do grilli opalanych węglem drzewnym i brykietem” – komentuje dr hab. inż. Artur Badyda.

Najgorzej w zestawieniu wypadł grill opalany brykietem węgla drzewnego, w którym łącznie stwierdzono obecność 13 z 16 analizowanych WWA, zarówno podczas przygotowywania żywności, jak i spalania samego paliwa. W przypadku grilla na brykiet, podczas spalania paliwa stwierdzono obecność kilku rodzajów WWA, natomiast podczas grillowania żywności stężenie WWA wzrosło. Zwiększyła się także znacząco różnorodność identyfikowanych substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia.

„Kiedy zaprosiliśmy ekspertów do przeprowadzenia badania nie spodziewaliśmy się, że wyniki będą tak niepokojące. Udostępniamy wyniki tych badań aby zwiększyć świadomość społeczną w tym zakresie. Polacy lubią grillować, ważne jest żeby robili to bez szkody dla zdrowia – powiedziała Natalia Rostkowska, rzecznik prasowy GASPOL SA, na którego zlecenie przeprowadzono badania.