Gra aktywizująca seniorów

W ramach międzynarodowego projektu SASME („Social Activation of Seniors through Media Education” – Aktywacja Społeczna Seniorów przez Edukację Medialną) stworzono grę dla seniorów „On the way- Latający reporterzy” .

Projekt SASME (skrót od ang. „Social Activation of Seniors through Media Education” – Aktywacja Społeczna Seniorów przez Edukację Medialną) – to innowacyjny program edukacyjny dla organizacji seniorskich, finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+. W jego ramach powstała edukacyjna gra planszowa – „On the way – Latający reporterzy”, magazyn Europejski Głos Seniora, szkolenia dla organizacji seniorskich oraz Europejska Karta Seniora. Wszystkie te projekty realizowane są w czterech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, litewskiej i rumuńskiej. Międzynarodowa współpraca jest możliwa dzięki zaangażowaniu organizacji partnerskich: AKO BENNOHAUS (Muenster, Niemcy), CPIP (Timisoara, Rumunia), SOCIAL INNOVATION FUND SIF (Kowno, Litwa) oraz POLSKIE GRY PLANSZOWE.

Edukacyjna gra planszowa została stworzona przez seniorów, przy udziale eksperckiej rady w skład, której weszły osoby 60+ – uczestniczyli oni zarówno w fazie projektowania, jak i konsultowania gry. Seniorzy podkreślali, że powinna uaktywniać myślenie oraz zawierać elementy edukujące.

Gra ma na celu wspieranie edukacji medialnej oraz poszerzanie wiedzy z takich dziedzin jak geografia, zdrowie, matematyka, finanse, bezpieczeństwo, relacje. Dzięki niej osoby 60+ doskonalą pamięć, umiejętności współpracy, logiczne myślenie, kalkulacje oraz podejmowanie ryzyka. Zadaniem gry jest nie tylko dobra zabawa, ale także motywowanie seniorów do tego, aby planowali, uczyli się, pracowali i tanio podróżowali do różnych miast Europy.

Początkowo grę „On the way- latający reporterzy” będą mogły wygrać organizacje seniorskie, w konkursie, w którym będą musiały wykazać się kreatywnością odnośnie dotarcia do jak największej liczby seniorów. Propozycje można zgłaszać mailowo na adres: kontakt@manko.pl.