Pomoc lekarska w ferie

Zanim wyruszymy na wczasy, obozy i zimowiska powinniśmy wiedzieć, gdzie szukać pomocy w razie wypadku lub nagłej choroby, szczególnie poza miejscem zamieszkania, gdzie nie mamy dostępu do „swojego” lekarza rodzinnego. Przy wyjazdach zagranicznych niezbędna jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

W kraju, poza miejscem zamieszkania:

– mamy prawo skorzystać z pomocy lekarskiej w przychodni działającej w miejscu tymczasowego pobytu,

– po godzinie 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo – w dni wolne od pracy – należy zgłosić się do ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – „wieczorynki”. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz pełniący dyżur może udzielić porady także w miejscu pobytu pacjenta oraz telefonicznie,

–  w sytuacjach poważnego zagrożenia zdrowia pomocy należy szukać w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w najbliższym szpitalu,

– gdy znajdziemy się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych uzasadnione jest wezwanie karetki pogotowia ratunkowego – numer alarmowy 999 lub 112.

Dzieci na obozach i zimowiskach:

– w przypadku, gdy dziecko wyjeżdża na obóz zimowy, a cierpi na chorobę przewlekłą, należy zaopatrzyć je w zażywane dotychczas leki i pisemnie poinformować opiekunów o tym, na co dziecko jest uczulone,

– w razie potrzeby można także skorzystać z wizyty miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Za granicą:

– zanim zdecydujemy się wyjechać na ferie za granicę powinniśmy postarać się o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W razie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku karta zagwarantuje nam darmową pomoc lekarską na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria),

– karta wystawiana jest dla każdego członka rodziny. Podpisany wniosek na wydanie EKUZ można przesłać do oddziału wojewódzkiego NFZ pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP bądź faksem.

Przed wyjazdem za granicę:

– należy zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w danym kraju. W Słowacji na przykład nie są finansowane świadczenia z zakresu ratownictwa (zwłaszcza ratownictwa górskiego). W takiej sytuacji należy rozważyć możliwość wykupienia dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia. Tak samo jest w innych państwach słynących ze świetnych ośrodków narciarskich. Przed wyprawą w góry warto wykupić ubezpieczenie pokrywające koszty ratownictwa, które nie są małe. Akcja ratownicza łącznie z transportem do szpitala w niektórych krajach może wynieść nawet 10 tysięcy EURO.

Warto wiedzieć:

– podczas pobytu na terenie krajów UE/EFTA należy korzystać z placówek działających w ramach powszechnych systemów ochrony zdrowia,

– za leczenie prywatne płacimy we własnym zakresie.

źródło: PPOZ