Farmaceutka – jeden z najbardziej sfeminizowanych zawodów.

W Polsce w aptekach pracuje ponad 26 tys. magistrów farmacji oraz ponad 33 tys. techników farmaceutycznych. Jest to jednej z najbardziej sfeminizowanych zawodów na świecie. Aż 83 % magistrów farmacji i ponad 95% techników farmaceutycznych w naszym kraju stanowią panie. A początki pracy w tym zawodzie nie były dla kobiet sprzyjające. Dziś Dzień Kobiet – nie zapomnij złożyć życzeń swojej farmaceutce.

Mamy powód do dumy, bo to właśnie w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, po raz pierwszy na świecie, wyższe wykształcenie farmaceutyczne zdobyły kobiety. 28 sierpnia 1824 roku po studiach eksternistycznych Filipina i Konstancja Studzińskie otrzymały dyplomy magistrów farmacji. Siostry Studzińskie były nie tylko rodzonymi siostrami, ale także zakonnicami należącymi do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. W Poznaniu w Szpitalu św. Łazarza prowadziły przyszpitalną aptekę. Mając dziesięcioletnią praktykę w zawodzie, wystąpiły do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego z prośbą o możliwość złożenia egzaminów umożliwiających im zdobycie tytułu magistra farmacji. Było to jak na owe czasy wydarzenie bez precedensu.

– Warto dodać, że ustawodawstwa innych krajów dopiero czterdzieści lat później, w latach 60. XIX wieku zezwalały kobietom na studia farmaceutyczne, który to jako kierunek studiów zawodowych był pierwszym dozwolonym dla kobiet – mówi Małgorzata Skorwider, dyrektor zarządzająca agencją pharmamarketingową NEKK. Dziś przewaga kobiet w tym zawodzie jest imponująca. Zresztą z naszych badań wynika, że również większość pacjentów aptek stanowią kobiety. Jesteśmy bardziej empatyczne, przewidujące i troskliwe. Dlatego właśnie ta część zakupów najczęściej spoczywa na naszych barkach. Te badania mają swoje konsekwencje gdy mówimy o komunikacji marketingowej z farmaceutą, lub pacjentem apteki – poza nielicznymi wyjątkami większość kampanii w branży farmaceutycznej jest skierowanych do kobiet – dodaje M. Skorwider.

Następne studentki farmacji Uniwersytet Jagielloński przyjął dopiero w 1894 roku. Z 64 kandydatek zakwalifikowano trzy. Pierwsze studentki medycyny rozpoczęły natomiast naukę w 1900 roku. Pierwszymi pełnoprawnymi studentkami farmacji były Jadwiga Klemensiewicz, Janina Kosmowska i Stanisława Dowgiałło.

Mówiąc o kobietach w tej branży warto również wspomnieć o Antoninie Leśniewskiej, która w 1901 uzyskała tytuł magistra farmacji jako pierwsza kobieta w Rosji. Była także pierwszą kobietą na świecie, która założyła swoją własną aptekę, gdzie prowadziła działalność szkoleniową dla kobiet z zakresu farmacji.

Farmaceuta to wysokiej klasy specjalista z dziedzinie farmakoterapii, a zakres świadczonych przez niego usług znacznie wykracza poza wydawanie leków. Farmaceuci w Polsce codziennie udzielają nawet dwóch milionów porad pacjentom. Są więc bardzo ważnym elementem systemu ochrony zdrowia. Warto dostrzegać ich ciężką pracę nie tylko od święta.