ETIUDA dla Dominiki Czaplińskiej

Projekt Dominiki Czaplińskiej, doktorantki z Zakładu Biologii Komórki MWB UG i GUMed pt. “Znaczenie biologiczne i kliniczne kinazy RSK2 w progresji raka piersi” otrzymał dofinansowanie z programu NCN ETIUDA 5. Doktorantka otrzyma 121 962 zł na realizację projektu.

ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci konkursu otrzymują stypendium, a także realizują staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Dominika Czaplińska zamierza odbyć staż w “Barts and The London School of Medicine and Dentistry” w Londynie.