Eko żywność zmniejsza ryzyko raka

Spożywanie organicznych produktów spożywczych zmniejsza ryzyko rozwoju raka – do takich wniosków doszli francuscy naukowcy. Wyniki ich badania wymagają jednak jeszcze potwierdzenia.

Francuscy badacze przeanalizowali w kohortowym badaniu częstość spożywania organicznych produktów spożywczych blisko 70 tysięcy osób. Podczas trwania badania 1340 uczestników zachorowało na nowotwór (były to rak piersi, rak gruczołu krokowego, nowotwory skóry, jelita grubego oraz chłoniaki).

Definicja organic food według The Soil Association – jest to żywność wyprodukowana przy użyciu przyjaznych dla środowiska oraz zwierząt metod uprawy w gospodarstwach ekologicznych. Metody te są określone prawnie i wszelka żywność sprzedawana jako ‘organiczna’ musi ściśle ich przestrzegać.

Aby żywność mogła być oznakowana jako organiczna (organic), musi zawierać co najmniej 95% składników, które są pochodzenia organicznego. Proces produkcji musi być organiczny, jako że będzie on ostatecznie wpływał na gotowy produkt. Nawozy sztuczne są zakazane, a rolnicy stosują różne metody, aby upewnić się, że gleba jest żyzna – takie jak rotacja upraw, używanie kompostu, obornika i koniczyny.

Jak wykazali naukowcy częste spożywanie organicznych produktów spożywczych wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka rozwoju nowotworu pomiędzy 1. i 4. kwartylem o 25% (bezwzględna różnica 0,6%)

W komentarzach do badania podkreślono jego liczne ograniczenia. Osoby biorące udział w badaniu, które deklarowały wysokie spożycie organicznych produktów spożywczych, spożywały również więcej warzyw i owoców, były lepiej wykształcone oraz częściej podejmowały inne prozdrowotne aktywności. Dotychczas nie wykazano różnic w wartościach odżywczych pomiędzy produktami organicznymi i nieorganicznymi.

źródło: jamanetwork.com, bulkpowders.pl