Dziś Międzynarodowy Dzień Seksu

Codziennie na świecie dochodzi do ok. 120 milionów stosunków płciowych, a przeciętny mężczyzna myśli o seksie średnio co 7 sekund. Także kobiety mają coraz większe potrzeby seksualne i wiek nie jest tu żadną przeszkodą. 

Badania na temat seksualności kobiet na reprezentatywnej próbie 1054 pań w wieku od 18 do ponad 70 lat w ramach swojej pracy doktorskiej przeprowadziła Kamila Czajkowska pod kierownictwem prof. Zbigniew Lwa-Starowicza.

Wynika z nich, że ponad trzy czwarte polskich kobiet (76,5 proc.) ma potrzebę uprawiania seksu przynajmniej raz w tygodniu. To duża zmiana w stosunku do raportu z 2005 roku, kiedy to odsetek ten wynosił jedynie 52,6 procent. Co cieszy jeszcze bardziej, seks kilka razy w tygodniu uprawia ponad 50 proc. Polek.
Ponad jedna czwarta badanych liczbę swoich stosunków seksualnych oceniła na niedostateczną, a dla blisko 85 proc. badanych pań, seks odgrywa w życiu bardzo ważną rolę. Tylko 7,5 procent ankietowanych oceniło, że bez zbliżenia fizycznego mogą się obejść.

Kobiety częściej decydują o sobie

Z raportu wynika też, że jeśli jeden partner nie jest w stanie zaspokoić ich potrzeb, kobiety po prostu znajdują kolejnego: w stosunku do 2005 r. z 43 do 31 proc. spadła liczba kobiet, które w ciągu życia mają tylko jednego partnera seksualnego. Niemal dwukrotnie (z 5 do 9 proc.) wzrósł też odsetek pań mających od 6 do 10 partnerów. Coraz więcej Polek ma partnerów poza stałym związkiem.
Masturbacja nie jest dla nich już tematem tabu, a tym bardziej powodem do wstydu. Znacznie wzrósł odsetek kobiet, które deklarują, że przyjemność seksualną osiągają dzięki masturbacji i wykorzystywanym do tego celu wibratorom.

Wiek nie jest przeszkodą

Zdaniem Czajkowskiej najnowsze badanie dowodzi, że w życiu Polek po 60. i 70. roku życia seks pełni ważną rolą. Chociaż w tych grupach wiekowych zmniejsza się odsetek pań aktywnych seksualnie, to i tak niemal dwie trzecie z nich wciąż uprawia seks. „O grupie kobiet w wieku pomenopauzalnym generalnie nie mówi się w kontekście seksualności. Mówi się raczej o problemie menopauzy, o jej objawach, radzeniu sobie z nimi, o tym, że libido spada. Seksualność kobiet po sześćdziesiątce to temat tabu – zauważa autorka raportu. Tymczasem z badania wynika, że kobiety starsze bardzo podobnie oceniają rolę seksu w swoim życiu do kobiet w wieku 35-49 lat. Nie ma też istotnych różnic między tymi grupami, jeśli chodzi o ocenę własnej atrakcyjności seksualnej – blisko połowa pań po 60. roku życia uważa się za atrakcyjne pod tym względem. Istotnym problemem w przypadku starszych kobiet jest natomiast fakt, że najrzadziej ze wszystkich grup wiekowych zgłaszają się do specjalisty z różnego rodzaju zaburzeniami seksualnymi.

Dziś (7 czerwca) Międzynarodowy Dzień Seksu ustanowiony został w 2003 roku przez Radę Tradycji Unii Europejskiej. Poświętujmy trochę!

 

Zbyt zmęczeni na seks

 

Mało kto wie, że