Dziś „Biała Sobota”

W niedzielę 4 lutego 2018 roku obchodzimy XVIII Światowy Dzień Walki z Rakiem (World Cancer Day). Z tej okazji Polska Unia Onkologii wraz z Partnerami już osiemnasty raz organizuje Dzień Drzwi Otwartych na terenie całego kraju.

 

W ramach tzw. “białej soboty”, która odbędzie się 3 lutego 2018 roku, wszystkie chętne osoby będą mogły skorzystać z bogatej oferty bezpłatnych porad, konsultacji i badań onkologicznych świadczonych w placówkach onkologicznych i hematoonkologicznych na terenie całego kraju.

Przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem jest APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, ponad podziałami i ponadresortowe intensywne działania na rzecz zapewnienia wszystkim chorym na nowotwory w naszym kraju – równego dostępu do europejskich standardów kompleksowej, koordynowanej i najwyższej jakości opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.

3 lutego w godz. 9.00 – 14.00 w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów, ul. Roentgena 5 do Państwa dyspozycji pozostają lekarze wielu specjalizacji. Będzie można wykonać:

– badania cytologiczne (dla Pań ubezpieczonych)

– badania mammograficzne (dla Pań ubezpieczonych, w wieku od 50-69 lat, które w ciągu ostatnich
dwu lat nie wykonywały profilaktycznej mammografii )

– badanie zmian na skórze dermatoskopem

– pomiar poziomu cukru

– pomiar ciśnienia tętniczego

– porady dla osób chcących rzucić palenie

– pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu

– konsultacje onkologiczne

– konsultacje lekarzy rodzinnych

– naukę samobadania piersi

– porady dietetyka

Osoby zainteresowane będą mogły na stoisku Oddziału Wojewódzkiego NFZ wyrobić kartę EKUZ, otrzymać dane do konta ZIP oraz informacje o sieci szpitali. Panie ze Stowarzyszenia Amazonki Centrum będą udzielały porad jak dbać o piersi.”

3 lutego w godz. 9.00 – 14.00 staraniem Centrum Onkologii, Polskiej Unii Onkologii i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów, ul. Roentgena 5 do Państwa dyspozycji pozostają lekarze wielu specjalizacji.