Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w mazowieckim NFZ

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza na „Dzień Otwarty” dedykowany osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.

Przy specjalnie przygotowanym stanowisku będzie można otrzymać kompleksowe informacje dotyczące nowych uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym w dostępie do leczenia i rehabilitacji. Wynikają one z wchodzącej w życie 1 lipca br. znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W środę 27 czerwca w siedzibie mazowieckiego NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie w godzinach 10.00-14.00 będą czekać na wszystkich zainteresowanych m.in. pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz eksperci w zakresie rehabilitacji i orzecznictwa.