Dr Marek Budner z nagrodą

W uznaniu zasług, za wieloletnią i owocną współpracę z Katedrą Ginekologii i Położnictwa UJ CM, dr n. med. Marek Budner, ceniony w Polsce i Europie ekspert w dziedzinie chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej piersi, otrzymał brązowy medal Plus ratio quam vis.

Dr med. Marek Budner kierował Kliniką Ginekologii i Położnictwa w Bad Saarow w Niemczech.  Przez wiele lat współpracował z Katedrą Ginekologii i Położnictwa UJ CM, zwłaszcza z Kliniką Ginekologii i Onkologii. Dzięki jego staraniom i zaangażowaniu klinika rozpoczęła diagnostykę i leczenie nowotworów piersi u kobiet. Wielokrotnie gościł w Krakowie, wykonując operacje szkoleniowe dla pracowników, do placówki, którą kierował, zapraszał  asystentów krakowskiej Kliniki, umożliwiając im zdobywanie doświadczenia. Efektem tej współpracy było nawiązanie przez Klinikę Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego kontaktów naukowych z ośrodkami ginekologicznymi i ginekologiczno-onkologicznymi w Niemczech i innych krajach Europy.