Doktorantka WUM członkiem prestiżowej grupy doradczej

Lek. Aleksandra Gąsecka, doktorantka z I Katedry i Klinika Kardiologii WUM została wybrana na członka zarządu (nucleolus) Young Thrombosis Researchers Group, działającej przy grupie roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Working Group on Thrombosis.

Celem grupy jest nawiązanie współpracy pomiędzy młodymi naukowcami pracującymi w europejskich ośrodkach zajmujących się problematyką układu krzepnięcia w kardiologii, w tym implementacją wyników badań przedklinicznych do praktyki klinicznej i organizacją wieloośrodkowych badań klinicznych.

Członkostwo w grupie umożliwia udział w spotkaniach i szkoleniach prowadzonych przez wybitnych specjalistów, zdobycie grantów badawczych i odbycie stażu w renomowanych ośrodkach zagranicznych.

Więcej informacji na stronie:

http://www.escardio.org/The-ESC/Communities/ESC-Young-Community/Young-Thrombosis-Researchers-Group