Dni Spirometrii

W ramach europejskiej kampanii Healthy Lungs for Life od 25 do 30 września w całej Polsce będzie można wykonać bezpłatne badania spirometryczne. W akcji weźmie udział 230 ośrodków medycznych z całego kraju.

Hasłem przewodnim tegorocznych Dni spirometrii 2017 jest hasło Breathe Clean Air – Oddychaj czystym powietrzem.

Kampania HEALTHY LUNGS FOR LIFE to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP. Jej celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia płuc, na które cierpi około 6 mln Polaków, ale co najmniej połowa chorych na astmę i około 80 proc. chorych na POChP o tym nie wie. Tymczasem – jak przypominają specjaliści – późno rozpoznana przewlekła obturacyjna choroba płuc skraca życie chorych o 10-15 lat.

„Ta edycja dni spirometrii jest poświęcona wpływowi zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie. To jakim powietrzem oddychamy wpływa bezpośrednio na sprawność układu oddechowego i może powodować określone problemy zdrowotne. Duszność, kaszel, świsty w czasie oddychania często pojawiają się w sezonie grzewczym. W tym czasie pojawiają się także zaostrzenia astmy i POCHP,  które w skrajnych sytuacjach mogą być zagrożeniem dla chorych” – tłumaczy dr Piotr Dąbrowiecki, prezes Federacji.

Ogólnopolska akcja bezpłatnych badań spirometrycznych odbywa się w Polsce już po raz ósmy. Patronat nad tegoroczną edycją objęło Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Narodowy Fundusz Zdrowia i Wojskowy Instytut Medyczny.