Dni spirometrii w CZD

Poradnia Chorób Płuc Centrum Zdrowia Dziecka po raz kolejny bierze udział w Polskich Dniach Spirometrii 2018, które w tym roku poświęcone będą wpływowi zanieczyszczeń na nasze zdrowie.

Badania w ramach dni Spirometrii będą wykonywane w dniach:

  • 4 października (czwartek) dla pacjentów i pracowników IPCZD w godzinach 11.00 – 16.45,
  • 5 października (piątek) dla pacjentów z poza IPCZD w godzinach 11.00 – 16.45.

Pacjenci będą kwalifikowani do badań i zapisywani na podstawie wcześniejszych zgłoszeń telefonicznych (nr tel.: 22 815 16 49 w dni powszednie w godzinach 8.00 do 14.00). Pod ww. telefonem pracownicy Poradni Chorób Płuc udzielają wszelkich informacji o sposobie przygotowania do badania.

Przed badaniem, każdy pacjent będzie wypełniał krótką ankietę dotyczącą badania.

Po badaniu każdy otrzyma kopię wyniku badania i ewentualnie list do swojego lekarza rodzinnego z informacją dotyczącą konieczności poszerzenia diagnostyki i leczenia.

Poradnia Chorób Płuc IPCZD od 2011 roku bierze aktywny udział w narodowej akcji spirometrycznej organizowanej przez Polską Fundację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP.

Kampania HEALTHY LUNGS FOR LIFE to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP. Jej celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia oddechowego. Obecna edycja dni spirometrii jest poświęcona wpływowi zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie, podniesienie świadomości Polaków na temat standardów diagnostycznych w chorobach płuc. Wiedza, jak i czym oddychamy wpływa bezpośrednio na zachowania i nawyki prozdrowotne. Pojawiające się duszność, kaszel, świsty w czasie oddychania nie są przez świadomych pacjentów bagatelizowane, gdyż wiedzą, że zaburzenia czynnościowe układu oddechowego mogą być objawami zaostrzenia astmy i POCHP.