Mikrosensor dla diabetyka

Pierwszego w Polsce zabiegu wszczepienia sensora, który pozwala na długoterminowe, ciągłe monitorowanie glikemii u chorych na cukrzycę dokonali lekarze Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu kierowanego przez prof. dr hab. med. Dorotę Zozulińską-Ziółkiewicz.

Sercem urządzenia jest mikrosensor wszczepiany w tkankę podskórną ramienia. Urządzenie pobiera dane na temat aktualnego poziomu cukru i przesyła je do aplikacji w smartfonie lub do komputera. Pozwala to uniknąć uciążliwego nakłuwania palca, nawet do 10 razy w ciągu dnia, a jednocześnie uzyskać dokładne dane i polepszyć kontrolę procesu zarządzania cukrzycą.

Dotychczasowe rozwiązania pozwalały monitorować poziom glukozy we krwi w sposób ciągły jedynie przez około tydzień. Nowatorskie rozwiązanie zastosowane przez poznańskich lekarzy jest w stanie nieprzerwanie monitorować poziom glukozy aż przez 90 dni. Nowe urządzenie pomagać będzie głównie chorym na cukrzycę typu 1, którzy leczeni są metodą intensywnej czynnościowej insulinoterapii.

Najnowocześniejsza technologia

– Jesteśmy jedynym w Wielkopolsce szpitalnym ośrodkiem specjalistycznym zajmującym się leczeniem osób dorosłych z cukrzycą oraz kompleksową diagnostyką przewlekłych powikłań cukrzycy. Trafia do nas ok. 200 osób rocznie z nowym rozpoznaniem cukrzycy – mówi dr n. med. Andrzej Gawrecki, który dokonał zabiegu. – Naszym głównym celem jest zapewnienie pacjentom swobody życia i sprawienie, aby cukrzyca była dla nich jak najmniej uciążliwa. Często zdarza się, że pacjenci traktują diagnozę jak wyrok, który nieodwracalnie zmieni ich życie o 180 stopni, podczas gdy przy odpowiedniej terapii i prawidłowej edukacji mogą oni funkcjonować zupełnie normalnie – dodaje prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz.

Rozwiązanie zastosowane przez poznańskich lekarzy to obecnie najbardziej nowatorski system CGM, czyli ciągłego monitorowania stężenia glukozy. Dokonuje on pomiarów co 5 minut, a dane przesyłane są do aplikacji w smartfonie lub tablecie i w chmurze internetowej. Dzięki temu chory może w każdej chwili sprawdzić poziom glukozy bez konieczności samodzielnego pobierania próbek krwi. Ponadto system pozwala na zasygnalizowanie alarmem zbliżających się hiper- lub hipoglikemii zanim do nich dojdzie. Dzięki temu chorzy na cukrzycę uzyskają kontrolę i pełną wiedzę o swoim poziomie cukru, bezpieczeństwo oraz wygodę, bowiem wymiana sensora odbywać się będzie nie co tydzień, ale co 90 dni, a wkrótce nawet raz na pół roku. Korzyści mogą odnieść wszyscy chorzy na cukrzycę leczeni insuliną, a szczególnie osoby doświadczające hipoglikemii.

Wygoda i bezpieczeństwo

Nowy mikroprocesor został już zastosowany u pacjentki z osobistą pompą insulinową, a w tym tygodniu ma on zostać wszczepiony kolejnemu pacjentowi. Zabieg jest mało inwazyjny i nie wymaga szycia, a zastosowanie tego rozwiązania, w połączeniu z odpowiednią edukacją pacjentów pozwali na maksymalne zbliżenie ich komfortu życia do naturalnego poziomu.