Diamentowy Certyfikat dla Kliniki WUM

Katedra i Klinika Neurologii, kierowana przez prof. dr hab. n. med. Annę Kosterę – Pruszczyk z Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego WUM, jako jedyny oddział udarowy na Mazowszu i jeden z kilkunastu w Polsce, uzyskała prestiżowy Certyfikat Diamentowy inicjatywy European Stroke Organization – Angels, będącej partnerem World Stroke Organization.

Udar niedokrwienny mózgu jest drugą na świecie przyczyną zgonów i pierwszą przyczyną niepełnosprawności. W Polsce co roku odnotowywanych jest ok. 70 tysięcy nowych zachorowań, a prognozy mówią o 82,8 – 96,6 tys. udarów rocznie w 2025 roku.

Certyfikat Diamentowy potwierdza, że leczenie pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu, jak i opieka  w Oddziale Udarowym Katedry i Kliniki Neurologii CSK UCK WUM spełnia najwyższe standardy. 

W Oddziale prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenie pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Oddział posiada 27 łóżek oraz 7 łóżek na Oddziale Intensywnej Opieki Neurologicznej (OION).

„Współpraca szpitalnej Izby Przyjęć, Laboratorium Centralnego, Oddziału Udarowego Kliniki Neurologii i II Zakładu Radiologii, mieszczących się w szpitalu przy ul. Banacha, pozwoliła na optymalizację postępowania z pacjentem w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu. Dzięki temu leczenie przyczynowe jest wdrażane w możliwie krótkim czasie od przyjęcia pacjenta do szpitala. Średni czas „od drzwi do igły” (ang. door to needle time), czyli czas od pojawienia się pacjenta w szpitalnej Izbie Przyjęć do niezbędnych badań diagnostycznych (w tym badań obrazowych) i rozpoczęcia leczenia trombolitycznego w naszym szpitalu wynosi niespełna 30 minut. Ponad 35% pacjentów z udarem niedokrwiennym leczymy przyczynowo: trombolitycznie lub wewnątrznaczyniowo, podczas gdy w Polsce odsetek ten wynosi ok. 15%” – mówi prof. Anna Kostera-Pruszczyk, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii CSK UCK WUM.

Zespół Kliniki Neurologii CSK UCK WUM realizuje na najwyższym poziomie zalecenia Europejskiego Towarzystwa Udarowego i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego dotyczące opieki w Oddziale Udarowym i prewencji wtórnej udaru, dzięki czemu Klinika już dwukrotnie otrzymała najwyższy Certyfikat Diamentowy inicjatywy Angels ESO.