Dr Irena Walecka Kobietą Medycyny 2019

Kobietą Medycyny 2019 została dr hab. n. med. Irena Walecka kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Pani doktor jest bardzo lubiana zarówno przez swoich współpracowników, jak i pacjentów którymi opiekuje się z wielkim zaangażowaniem. O skali sympatii  świadczy ponad 46 tys. głosów jakie oddano na panią doktor  w plebiscycie Kobiety Medycyny!

Doktor Irena Walecka jest specjalistką II stopnia w dziedzinie dermatologii z wenerologią, specjalistką II stopnia w dziedzinie zdrowia publicznego, specjalistką II stopnia z balneologii i medycyny fizykalnej.

W 2011 roku objęła stanowisko mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii, które pełni do dzisiaj.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Academy of Dermatology and Venerelogy, American Academy of Dermatology, wiceprezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Lekarzy Medycyny Estetycznej. Jest również członkiem Rady Naukowej Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Od 2014 r. pełni funkcję kierownika Kliniki Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie, a od 2018 r. także kierownika Kliniki Dermatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została wyróżniona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W Klinice Dermatologii dr hab. Irena Walecka kieruje zespołem, w skład którego wchodzi 8 lekarzy specjalistów dermatologii i wenerologii oraz 13 lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie. W ramach zadań organizacyjno-szkoleniowych prowadzi na bieżąco szkolenia specjalizujących się lekarzy, jest pomysłodawcą i twórcą autorskich programów szkoleniowych realizowanych w Klinice. Koordynuje szkolenie z zakresu dermatologii lekarzy na stażu podyplomowym, rocznie około 30 lekarzy.

Prowadzi nadzór nad studenckim kołem naukowym przy Klinice Dermatologii. Jest koordynatorem projektów oraz sprawuje opiekę merytoryczną nad badaniami naukowymi realizowanymi przez Klinikę, które będą podstawą rozpraw doktorskich 4 asystentów z Kliniki.

W 2015 r. zaplanowała, koordynowała i nadzorowała modernizację Kliniki Dermatologii polegającą między innymi na powiększeniu powierzchni oddziału i poradni, a także doposażeniu w aparaturę i sprzęt medyczny.

Z inicjatywy Dr hab. Ireny Waleckiej powstały nowe centra dermatologiczne, takie jak: Centrum Dermatochirurgii i Nowotworów Skóry, Centrum Alergicznych Chorób Skóry, Centrum Dermatopatologii, Centrum Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Skóry z Pracowniami Diagnostyki Wideodermatoskopowej i Mikroskopii Konfokalnej, Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Włosów oraz Centrum Dermatologii Dziecięcej.

Pani doktor wdrożyła specjalne ścieżki diagnostyczne dla pacjentów po transplantacji nerek, trzustki i serca w ramach diagnostyki zmian skórnych u pacjentów leczonych immunosupresją.

Poza pełnieniem funkcji kierownika Kliniki Dermatologii od 2003 do 2017 r. pełniła funkcję dyrektora ds. marketingu i administracji CSK MSWiA. W ramach obowiązków dyrektora ds. marketingu i administracji nadzorowała szereg działów i sekcji w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA.

Od 2011 r. jestem członkiem Rady Akredytacyjnej przy Ministrze Zdrowia.

Aktywnie uczestniczy w szkoleniach podyplomowych, prowadząc wykłady z w ramach kursów specjalizacyjnych CMKP dla lekarzy specjalizujących się z dermatologii i wenerologii w ramach kursu wprowadzającego do dermatologii i wenerologii, dermoskopii, zmian nowotworowych oraz innych kursów wymaganych do specjalizacji. Prowadzę wykłady i kursy specjalizacyjne dla lekarzy rodzinnych, lekarzy balneologów i lekarzy geriatrów z zakresu dermatologii, organizowane przez CMKP.

Była wielokrotnie zapraszana do wygłoszenia wykładów eksperckich oraz do uczestniczenia w cyklach szkoleniowych dla lekarzy, pracowników zawodów paramedycznych i pacjentów.

Dr hab. Irena Walecka cieszy się wielkim uznaniem, szacunkiem i sympatią wśród pacjentów. W swoich działaniach zawsze kieruje się olbrzymią empatią. Czynnie wspiera organizacje pacjenta, angażuje się w działania edukacyjne poświęcając chorym swój wolny czas. Jest inicjatorką Akademii PSOlife – projektu realizowanego przez AMICUS Fundację Łuszczycy i ŁZS, w ramach którego powstanie cykl webinariów na temat łuszczycy kierowanych do osób chorych. Wielokrotnie wspierała organizację konferencji edukacyjnych dla pacjentów realizowanych wspólnie z Unią Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS. Dzięki inicjatywnie Dr hab. Ireny Waleckiej podczas wydarzeń organizowanych przez Unię – „Dzień bez kamuflażu” i Konferencja PSOlife, uczestnicy mogli skorzystać z konsultacji dermatologicznych oraz badań dermatoskopem zmian barwnikowych.

Bierze aktywny udział w kampaniach medialnych na rzecz pacjentów z łuszczycą ODKRYJ POZNAJ ZAAKCEPTUJ pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS oraz „Nie traktuj łuszczycy powierzchownie”. Są to ogólnopolskie akcje mające uświadamiać społeczeństwu, czym jest łuszczyca. W związku z problemami skórnymi pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit bierze udział w dniach edukacji o NZJ Towarzystwa J-elita na rzecz tych pacjentów. Od roku 2014 włączyła się aktywnie w europejską akcję Melanoma Day szeroko promowaną w mediach, polegającą na bezpłatnych badaniach dermatoskopowych mających na celu kontrolę znamion i wczesne wykrycie czerniaka. W Klinice Dermatologii CSK MSWiA zorganizowała akcję „Podaruj sobie zdrową skórę pod choinkę” będącą uzupełnieniem Melanoma Day.

Prowadzi wykłady i warsztaty pod patronatem CMKP dla dziennikarzy zdrowotnych w ramach tematu „Skóra zwierciadłem zdrowia”, mające na celu merytoryczne i profesjonalne przygotowanie dziennikarzy do wykonywania swojej pracy.