„Dar juniora dla seniora”

Do Świąt Wielkanocnych potrwa tzw. Skarbonka diakonijna. W tym czasie wierni namawiani są do rezygnowania z drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten sposób funduszy na cele akcji. Środki zbierane są do specjalnie przygotowanych na dany rok kolorowych, papierowych skarbonek. Zebrane fundusze przeznaczane są na rzecz potrzebujących.

Skarbonka diakonijna to ekumeniczna akcja kościelnych organizacji charytatywnych: Diakonii, Caritas Polska i Eleos. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim akcja odbywa się od 1995 r. Od 2005 r. ma charakter ekumeniczny. W Kościele Rzymskokatolickim znana jest jako Jałmużna Wielkopostna, a w Kościele Prawosławnym jako Ofiara Wielkopostna.

Skarbonka diakonijna 2018

Wierni zachęcani są do nowoczesnego postu – ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek, które zostaną przekazane Diakonii na projekty na rzecz osób potrzebujących.

„W tym roku zwracamy szczególną uwagę na udział w akcji najmłodszych spośród nas. W ten sposób chcemy promować kulturę dzielenia się oraz społecznej solidarności i odpowiedzialności. Celem akcji jest uwrażliwianie wszystkich pokoleń, w tym także dzieci, na potrzeby ludzi wykluczonych i marginalizowanych” – informują organizatorzy.

Hasło tegorocznej akcji brzmi „Dar juniora dla seniora”. Ma uwrażliwiać nas wszystkich na potrzebę międzypokoleniowej integracji i wzajemnej odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Zebrane środki Diakonia przeznaczy na leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków oraz wszelkie wsparcie osób potrzebujących, w zależności od potrzeb. Nawet najmniejszy dar złożony do skarbonki ma wielką wartość. Jest bowiem wyrazem społecznej solidarności, odpowiedzialności i wrażliwości.