Czy wiek mężczyzny ma wpływ na sukces rozrodczy?

mw

Pojawiające się w ostatnich latach doniesienia naukowe wyraźnie wskazują, iż zaawansowany wiek przyszłego ojca (> 40 r.ż.) także – podobnie jak wiek matki – ma istotny wpływ na jego sukces rozrodczy.

Wraz z upływem lat w organizmie mężczyzny może dochodzić do zmian w gospodarce hormonalnej i zaburzeń w procesie spermatogenezy (produkcji plemników) oraz funkcji prostaty. Może się to objawiać spadkiem objętości nasienia, zmniejszeniem liczby plemników, jak również spadkiem odsetka plemników zbudowanych prawidłowo, plemników ruchliwych oraz żywych. Co więcej, u starszych mężczyzn częściej stwierdzane są uszkodzenia DNA (fragmentacja DNA), mogące wpływać na proces zapłodnienia komórki jajowej, rozwój zarodka i jego implantację, jak również powodować nawracające poronienia lub przedwczesne porody.

Wraz z wiekiem mężczyzny wzrasta ryzyko chorób u potomstwa, za które odpowiedzialne mogą być czynniki środowiskowe (stres, zła dieta, niska aktywność fizyczna, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu oraz narażenie na toksyczne substancje), powodujące zmiany epigenetyczne (zmiany w ekspresji genów) czy mutacje akumulujące się w męskich komórkach rozrodczych. Im bardziej zaawansowany wiekowo ojciec, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia chorób genetycznych takich jak achondroplazja, zespoły wad wrodzonych, np. zespół Aperta, Crouzona, Marfana czy Waardenburga. U dzieci starszych ojców zwiększa się także ryzyko wystąpienia chorób neurobehawioralnych m.in. schizofrenii oraz autyzmu.

Kluczowe wydaje się szerzenie wiedzy na temat wpływu wieku mężczyzny na uzyskanie i rozwój ciąży oraz zdrowie dzieci. Świadomość konsekwencji późnego rodzicielstwa może wpłynąć pozytywnie na społeczeństwo i przyśpieszyć decyzję młodych ludzi o posiadaniu potomstwa. Okazuje się, że zegar biologiczny tyka nie tylko kobietom…

Więcej: http://www.postepyandrologii.pl/nowa18/index.php?nr=12600&dz=1230

Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Rosiak doktorantka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (PUM). Od 2015 r. pracownik VitroLive Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności w Szczecinie, od 2017 r. również̇ Katedry i Zakładu Histologii i Biologii Rozwoju PUM.