Cytologia co trzy lata

Zdaniem amerykańskich naukowców wykonywanie badania cytologicznego częściej niż co trzy lata nie przynosi korzyści.

Amerykańscy badacze ze stanu Nowy Meksyk zebrali dane dotyczące badań przesiewowych, zachorowań i zgonów z powodu raka szyjki macicy w latach 2006-2016. Nowotwór rozpoznano u 876 kobiet, dane dotyczące skriningu były dostępne dla 646 z nich.

U blisko połowy kobiet nowotwór rozpoznano w wieku 35-54 lat. Stopień zaawansowania nowotworu był ściśle związany z wiekiem w chwili rozpoznania – 75% kobiet poniżej 35. r. ż. było w I stopniu zaawansowania, podczas gdy najwyższy – IV stopień zaawansowania występował w tej grupie u zaledwie 5,3% chorych (w grupie 65+ było to odpowiednio 41,1% i 18,9% chorych).

W porównaniu z grupą kontrolną wykonywanie badań przesiewowych w odstępach trzyletnich zmniejszało ryzyko rozwoju nowotworu w ostatnich 5 latach w każdym stopniu zaawansowania. Według zebranych danych blisko połowa kobiet w 2018 roku wykonywała cytologię co roku lub co dwa lata.

Badanie wykazało jednak brak korzyści z częstszego niż co trzy lata wykonywania badań. Wykonywanie badań z tą częstością zmniejszało ryzyko rozwoju raka szyjki macicy w I stopniu o blisko 50%, a zaawansowanego raka o ponad 80%.

Wykazano również zwiększenie liczby kobiet nie wykonujących badań przesiewowych przez ponad 5 lat. Ich odsetek narastał wraz z czasem obserwacji i był większy u kobiet wykonujących tylko badanie cytologiczne w porównaniu z grupą, w której dodatkowo wykonywano badanie w kierunku obecności wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV, human papilloma virus).

źródło: onlinelibrary.wiley.com