Coraz więcej odmów szczepienia dzieci!

Statystyki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego są niepokojące – mimo wysokich kar rodzice nie decydują się na szczepienie dziecka – od 2010 roku liczba odmów wzrosła o ponad 775%!

Wyeliminowanie wielu chorób zakaźnych – jak polio czy odra – to efekt obowiązkowych szczepień ochronnych, które są uważane za jedno z największych osiągnięć zdrowotnych ludzkości. Gwarancją bezpieczeństwa epidemiologicznego jest poziom zaszczepienia społeczeństwa w zakresie 90-95%. Obecnie poziom ten niebezpiecznie zbliża się do granicy bezpieczeństwa, a w całej Europie coraz częściej pojawiają się lokalne epidemie chorób zakaźnych, które wcześniej – dzięki szczepieniom – zostały niemal wyeliminowane.

 „Szczepienia umożliwiają wytworzenie odporności – co jest zdecydowanie bardziej bezpieczne dla dziecka, niż przebycie choroby zakaźnej. Dzięki szczepieniom ochronnym udało się powstrzymać epidemie wielu groźnych chorób – wyjaśnia Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Główny Inspektorat Sanitarny, co roku aktualizuje Program Szczepień Ochronnych (PSO), popularnie nazywany Kalendarzem Szczepień. PSO określa, przeciw jakim chorobom zakaźnym i kiedy dzieci powinny zostać uodpornione. Kalendarz zawiera szczepienia obowiązkowe oraz zalecane. Według oficjalnych danych, odporność populacyjna działa w stopniu chroniącym przed epidemiami, gdy poziom wyszczepialności plasuje się na poziomie 90-95%.

„Niestety, w dobie rosnącego zagrożenia dla funkcjonowania systemu szczepień – opartego na odporności indywidualnej i populacyjnej oraz na skutek coraz częstszych odmów rodziców w kwestii szczepienia dzieci – istnieje poważne niebezpieczeństwo powrotu groźnych chorób zakaźnych, takich jak krztusiec, polio czy odra. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego gromadzi informacje dotyczące liczby odmów dotyczących szczepień obowiązkowych u osób do 19 roku życia. Z danych tych wynika, że na przestrzeni ostatnich lat dramatycznie wzrosła liczba odmów” – ostrzega Zofia Małas.

Bezpieczeństwo szczepionek jest sprawdzane w badaniach klinicznych, które są obowiązkowe dla producentów i potwierdzane przez specjalne instytucje rządowe. Po wprowadzeniu szczepionek do obrotu ich bezpieczeństwo jest monitorowane.„W całym procesie decyzyjnym niezwykle istotna jest rola pielęgniarek i położnych, które są autorytetami w sprawach pielęgnacji i opieki nad dziećmi. To właśnie pielęgniarki i położne spędzają z rodzicami i ich dziećmi najwięcej czasu już od pierwszych chwil życia, nawiązując tym samym bliską relację z całą rodziną.

„Pielęgniarki i położne stanowią kluczowe ogniwo systemu ochrony epidemiologicznej i w związku z tym zobowiązane są do stałego aktualizowania wiedzy merytorycznej. Szczepienia ochronne to delikatny temat, budzący obecnie wiele emocji. Wypracowanie skutecznego sposobu rozmowy z dociekliwymi rodzicami jest sposobem na zmniejszenie stresu w codziennych kontaktach z pacjentami. Umiejętność przekazania korzyści płynących ze szczepień oraz nakreślenie ewentualnych niepożądanych odczynów poszczepiennych daje realne narzędzia współpracy, mogące zaważyć na decyzji rodziców w tak kluczowej sprawie, jaką jest zachowanie bezpieczeństwa epidemiologicznego” – dodaje Zofia Małas.