Optymiści są zdrowsi

Kolejne badanie potwierdza, że ludzie pozytywnie nastawieni do życia mają znacznie lepszą sprawność fizyczną niż ich pesymistyczni rówieśnicy. Do takich wniosków doszli brytyjscy badacze z University College London.

Pierwsze badania na ten temat zespół naukowców z University College London przeprowadził w 2012 roku – wówczas stwierdzono, że seniorzy czerpiący radość z życia żyją dłużej. W kolejnych obserwacjach naukowcy postanowili ocenić zadowolenie z życia grupy 3199 seniorów w wieku powyżej 60 lat i skonfrontować je z ich sprawnością fizyczną.
Wyniki obserwacji wskazywały, że osoby starsze cieszące się z życia znacznie rzadziej niż osoby nieszczęśliwe zgłaszały problemy z wykonywaniem codziennych czynności.
W ocenie dr Andrew Streptoe, współautora badania, wyniki badania dostarczają kolejnych dowodów, że radość życia jest istotnym czynnikiem warunkującym mobilność w starszym wieku.
Źródło: CMAJ January 20, 2014 (doi: 10.1503/cmaj.131155)