Chore zęby szkodzą ciąży

Liczne badania wykazały, że u kobiety w ciąży z zapaleniem przyzębia występuje wielokrotnie wyższe ryzyko przedwczesnego urodzenia dziecka o małej wadze u ciężarnej ze zdrowym przyzębiem oraz że stan przedrzucawkowy częściej występuje u kobiet w ciąży ze współistniejącą chorobą przyzębia.

Nie ulega wątpliwości, ze stan zdrowia jamy ustnej kobiety ciężarnej jest niezwykle ważny. Pomimo że wyniki badań nie zawsze są jednoznaczne, konieczność leczenia stomatologicznego, w tym periodontologicznego kobiet w ciąży, nie budzi kontrowersji. Liczne opracowania wskazują, że jest ono bezpieczne, choć leczenie powinno być wdrożone w uzasadnionych sytuacjach.

Badania kliniczne wykazały, że drobnoustroje izolowane z łożyska, jak również w aspiracie z żołądka u noworodków przedwcześnie urodzonych, były tożsame z mikroflorą jamy ustnej matek (Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum). Ocena przyzębia u kobiet w okresie połogowym wskazywała również na znacznie częściej występujące różne zaburzenia w grupie, która urodziła przedwcześnie. Mimo kontrowersji wokół negatywnego wpływu zapalenia przyzębia na ciążę, nie ma wątpliwości, że redukcja stanu zapalnego wpływa nie tylko korzystnie na stan tkanek przyzębia kobiety ciężarnej, ale także redukuje ryzyko porodu przedwczesnego, niskiej wagi urodzeniowej i wystąpienia stanu przedrzucawkowego.

Niestety kobiety w ciąży, położnicy i dentyści są często sceptyczni co do opieki dentystycznej podczas ciąży, ponieważ od lat istnieją uprzedzenia w kwestii bezpieczeństwa leczenia kobiet w ciąży i rozwijającego się płodu. Obawy wzrastają, kiedy należy zastosować miejscowe znieczulenie, antybiotykoterapię lub leki przeciwbakteryjne, dlatego też niezwykle istotna jest profilaktyka periodontologiczna u kobiet w ciąży.

Najczęstszym problemem stomatologicznym u kobiet w ciąży jest zapalenie dziąseł. Dziąsła są wtedy zaczerwienione, krwawią i dochodzi do ich obrzęku zapalnego. Podstawową przyczyną takiego stanu jest pogorszenie kontroli nad usuwaniem płytki nazębnej, a dopiero na drugim miejscu zmiany hormonalne. Dlatego niezwykle istotne jest proste działanie profilaktyczno-lecznicze, polegające na zachowaniu prawidłowej higieny jamy ustnej.