Breast Design Days w Łodzi

W dniach 11-12 maja 2018 roku odbędzie się Breast Design Days (BDD) – międzynarodowa konferencja skoncentrowana wokół szeroko pojętej terapii chorób nowotworowych piersi.

BDD to spotkania z krajowymi i międzynarodowymi ekspertami z zakresu onkologii, chirurgii i rekonstrukcji piersi. Medyczna część konferencji skoncentrowana będzie na wykładach, warsztatach i sesjach video onkoplastycznych i rekonstrukcyjnych technik operacyjnych uchorych na raka piersi. Podczas tych sesji światowej sławy ekspercipodzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Medycznej części konferencji towarzyszyć będzie panel poświęcony architekturze i funkcjonalności wnętrz medycznych oraz sesja z udziałem Pacjentek chorujących na raka piersi, które wniosą wkład wprogram naukowy konferencji, przedstawiając problemy i wyzwania jakie stoją przed chorymi, personelem medycznym oraz politykami.

Więcej  informacji:
na stronie http://www.breastdesigndays.com/
oraz profilu fb   https://www.facebook.com/breastdesigndays/