Bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla rodziców

Zajęcia z pierwszej pomocy dla rodziców dzieci w wieku do dziesięciu lat organizuje Poznańskie Centrum Świadczeń – Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Uczestnictwo w nich jest bezpłatne.

Jak podkreślają organizatorzy, wiedza wyniesiona z takiego kursu może być szczególnie cenna chociażby w czasie wakacyjnego wypoczynku i zwiększonej aktywności dzieci. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani ratownicy medyczni. W ich trakcie rodzice dowiedzą się m.in. jak pomóc dziecku w sytuacji zagrożenia życia.

Szkolenia składają się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej i są prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych.

W trakcie warsztatów każdy rodzic, opiekun zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • nagłego zatrzymania krążenia u niemowlaka i dziecka,
  • zajścia bezdechu sennego,
  • zadławienia/zakrztuszenia,
  • i innych.

Warsztaty odbędą się w siedzibie PCŚ – Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ul. Ratajczaka 44 (budynek Arkadii na Pl. Wolności) w teminach:

  • 19 lipca (czwartek), w godzinach 15:00 – 18:00,
  • 9 sierpnia (czwartek), w godzinach 15:00 – 18:00,
  • 6 września (czwartek), w godzinach 15:00 – 18:00,
  • 4 października (czwartek), w godzinach 11:00 – 14:00.

Zajęcia są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Zapisów można dokonywać za pośrednictwem adresu mailowego cir@pcs-poznan.pl.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, które będzie ważne przez trzy lata.