Badania w kierunku raka szyjki macicy u starszych kobiet

Autorzy badania opublikowanego w The Lancet Oncology sugerują przesunięcie górnej granicy wieku wykonywania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy do 75. roku życia, gdyż według ich symulacji w tej grupie wiekowej wciąż obserwowane jest zmniejszenie ryzyka rozwoju nowotworu.

Zgodnie z ministerialnym programem cytologia jest przesiewowym badaniem w kierunku raka szyjki macicy zalecanym kobietom pomiędzy 25. a 59. rokiem życia, w odstępach trzyletnich. Opublikowane w The Lancet Oncology badanie miało odpowiedzieć na pytanie, czy nieszczepione przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (human papilloma virus, HPV – przyczyna ok. 90% nowotworów szyjki macicy) kobiety z zamożnych społeczeństw, w wieku powyżej 55. lat, odnoszą zysk z kontynuacji programu powyżej obecnie ustalonej górnej granicy wieku. Autorzy badania, opierając się na danych z kanadyjskich rejestrów obejmujących ponad 200 tysięcy kobiet, stworzyli model naturalnego przebiegu raka szyjki macicy oraz wpływu badań przesiewowych. Punktem wyjścia było założenie oparte na aktualnych danych, według których 53-68% kobiet w wieku 20-69 lat przynajmniej raz wykonało cytologię w ciągu ostatnich 42 miesięcy. Według modelu u 1 na 45 kobiet nieszczepionych i niepoddających się badaniu przesiewowemu zostanie rozpoznany rak szyjki macicy. Idealne stosowanie się do zaleceń, tj. wykonywanie cytologii co 3 lata pomiędzy 25. a 69. rokiem życia zmniejsza to ryzyko do 1:532. Kobieta uczestnicząca w programie badań przesiewowych zaprzestająca badania w wieku 55 lat będzie miała ryzyko rozwoju nowotworu jak 1:138. W przypadku kontynuacji badań do 70. roku życia ryzyko to będzie mniejsze – 1:160. Autorzy badania zaobserwowali, iż za istotną część redukcji ryzyka rozwoju nowotworu odpowiada poddawanie się badaniom przesiewowym przed 55. rokiem życia. W cytowanym artykule wyliczono również ryzyko rozwoju raka szyjki macicy u kobiety w wieku 70 lat, w zależności od typu badań przesiewowych. W przypadku nieznanej historii badań ryzyko to wyniesie 1:588. Udział w badaniach cytologicznych zmniejsza to ryzyko do 1:1206, wykonywanie testów na obecność onkogennych podtypów wirusa HPV do 1:6525, a wykonywanie obu badań jednoczasowo powoduje spadek do 1:9550.

We wnioskach autorzy badania sugerują przesunięcie górnej granicy wieku wykonywania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy do 75. roku życia, gdyż według ich symulacji w tej grupie wiekowej wciąż obserwowane jest zmniejszenie ryzyka rozwoju nowotworu.

www.thelancet.com