Anna Śliwińska na czele Stowarzyszenia Diabetyków

Anna Śliwińska pokieruje pracami zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Dotychczasowy prezes – Andrzej Bauman otrzymał tytuł „Honorowego Prezesa”.

Delegaci zebrani na VIII Krajowym Walnym Zebraniu PSD, jakie miało miejsce 15 listopada 2015 w Bydgoszczy – wybrali nowe władze stowarzyszenia. Na funkcję prezesa powołano Annę Śliwińską, dotychczasową dyrektor biura zarządu.

W uznaniu zasług dla stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę dotychczasowemu prezesowi Andrzejowi Baumanowi przyznano tytułu Honorowego Prezesa. To jednak nie wszystkie zmiany – decyzją delegatów uchwalono przeniesienie siedziby zarządu PSD z Bydgoszczy do Warszawy.