Anna Rulkiewicz ponownie prezesem LuxMedu

Anna Rulkiewicz została wybrana na kolejną kadencję na stanowisku Prezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej to organizacja, która zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, zarówno liderów rynku, jak i ośrodki działające lokalnie. Jej celem jest działalność na rzecz właściwego rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce i równego traktowania prywatnych oraz publicznych podmiotów.

Przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej uczestniczą w pracach Trójstronnego Zespołu ds. Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia, Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP oraz kluczowych dla legislacji zespołów konsultacyjnych. Są częścią działających od 1989 roku Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.