Anna Rejmanowska Naczelną Pielęgniarką CSK MON

Anna Rejmanowska została Naczelną Pielęgniarką Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Od 36 lat jest związana z wojskowym szpitalem na Szaserów i Kliniką Gastroenterologii, w której tworzeniu uczestniczyła od początku. Przez ostatnie 16 lat mgr Rejmanowska pełniła w Klinice Gastroenterologii funkcję Pielęgniarki Oddziałowej.

– Anna Rejmanowska jest doskonałą organizatorką pracy zespołu pielęgniarskiego, wielokrotnie nagradzaną i wyróżnianą, znaną ze swej aktywności i kreatywności na forum szpitala – mówi gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.

Jak dodaje gen. Gielerak, wiedza praktyczna pani Rejmanowskiej w połączeniu z posiadanymi kwalifikacjami zarządczymi oraz doskonałą umiejętnością komunikowania się z otoczeniem gwarantują wniesienie tak bardzo dziś oczekiwanej, nowej jakości w zarządzaniu personelem pielęgniarskim szpitala.

– Jestem pewien, że Anna Rejmanowska na stanowisku Pielęgniarki Naczelnej zaproponuje i upowszechni nowy styl zarządzania, dzięki czemu szybko stanie się prawdziwym liderem tak ważnej dla sprawnego funkcjonowania szpitala grupy zawodowej – zaznacza dyrektor WIM.

– Priorytetem na nowym stanowisku będzie dla mnie podniesienie standardu usług pielęgniarskich, rangi pielęgniarek oraz przede wszystkim opieka nad pacjentem na najwyższym poziomie – mówi Anna Rejmanowska.

Rejmanowska na nowym stanowisku zastąpiła dotychczasową Pielęgniarkę Naczelną mgr Jadwigę Smogorzewska, która objęła stanowisko w Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM.

źródło:wim.mil.pl