Akupunktura na SOR-rze?

W badaniu przedstawionym na tegorocznym spotkaniu American Pain Society oceniono skuteczność akupunktury w leczeniu przeciwbólowym chorych, którzy zgłosili się na oddział ratunkowy. Czy zatem akupunktura może być skutecznym dodatkiem do leków przeciwbólowych?

Spośród ponad 700 chorych z ostrym bólem, którym zaproponowano akupunkturę jako metodę leczenia przeciwbólowego, tylko 53% wyraziło zgodę na jej zastosowanie. Blisko 50% chorych poddanych akupunkturze zgłosiło zmniejszenie bólu, blisko 60% zgłosiło zmniejszenie uczucia napięcia i stresu, a część chorych zgłaszała również zmniejszenie nasilenia nudności.

Nie zauważono natomiast, aby zastosowanie akupunktury skracało czas pobytu na oddziale ratunkowym albo zmniejszało zapotrzebowanie na leki. Autorzy badania podkreślają, że zastosowano tylko jednorazowy zabieg akupunktury i wyniki są obiecujące, co uzasadnia prowadzenie dalszych badań nad jej działaniem przeciwbólowym, zwłaszcza w bólu przewlekłym towarzyszącym np. chorobom nowotworowym.

źródło: www.medscape.com