60+ bezpieczni w ruchu drogowym

Rusza akcja informacyjno – edukacyjna pod hasłem„60+ bezpieczni w ruchu drogowym”.

Akcja skierowana jest do osób w wieku 60+, a jej celem akcji  kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz podnoszenie świadomości seniorów kierowców, rowerzystów i pieszych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dzięki akcji informacyjno – edukacyjnej „60+ bezpieczni w ruchu drogowym”, seniorzy przypomną sobie lub dowiedzą się m.in.:

  • jak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo poruszać się po drodze,
  • jak i kiedy stosować elementy odblaskowe,
  • jak sprawność psychofizyczna wpływa na percepcję i możliwość kierowania pojazdem,
  • jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako rowerzysta, kierowca i pieszy,
  • jak na bezpieczeństwo w ruchu drogowym wpływają zmiany biologiczne i mentalne postępujące z wiekiem.

Na akcję składają się dwa główne działania, polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu pięciu wydarzeń plenerowych w formie Miasteczek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz dziewięciu warsztatów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszystkie działania w ramach akcji odbędą się na terenie 5 województw: mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego i małopolskiego.

Akcję spotkacie w warszawskim Ogrodzie Saskim podczas JARMARKU KREATYWNOŚCI – święta seniorów, które tradycyjnie już organizuje Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”. W tym roku spotkanie odbędzie się w niedzielę, 1 października.

Uczestnicy JARMARKU będą mogli zapoznać się z informacjami zawartymi na ściance dydaktycznej i skorzystać z warsztatu rowerowego, w którym wykonywany będzie bezpłatny przegląd techniczny roweru i ewentualnie uzupełnione zostanie brakujące oświetlenie roweru, zgodnie z obowiązującymi przepisami.