Wspieraj swoje dziecko

Z okazji tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego polscy spcjaliści alarmują o brakach w opiece nad chorymi psychicznie. Niestety, problem z zapewnieniem pomocy dotyczy nie tylko dorosłych Polaków, ale także dzieci, które przez  pandemię coraz częściej zapadają na depresję! Ogromną rolę widzimy tutaj w rodzicach i opiekunach – podkreśla Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Codzienny stres, dynamiczne tempo życia, brak czasu na odpoczynek… Eksperci Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego alarmują, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym rośnie ryzyko chorób psychicznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że w Polsce już przed pandemią prawie

8 mln osób cierpiało na zaburzenia psychiczne: depresję, zaburzenia lękowe, chorobę afektywną dwubiegunową, czy schizofrenię.

Sytuację zdecydowanie pogorszyła pandemia COVID-19. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy psychiatrzy odnotowali częstsze występowanie objawów świadczących o problemach psychicznych, a nawet zespołu stresu pourazowego (PTSD), także wśród dzieci i młodzieży.

– Długotrwała izolacja, nauka zdalna, ograniczenie kontaktów z kolegami i koleżankami, strach o zdrowie własne i bliskich, traumatyczne przeżycia związane ze śmiercią bliskich – wszystko to negatywnie odbiło się na zdrowiu najmłodszych. Z policyjnych danych wynika, że w ostatnim czasie wzrosła liczba samobójstw w grupie wiekowej od 13 do 18 lat. Niebezpiecznym zjawiskiem są także okaleczenia i przemoc. To oczywiście najskrajniejsze i najdrastyczniejsze przypadki, ale nakazujące nam, dorosłym, zachować wzmożoną czujność. W tym trudnym czasie obowiązkiem każdego rodzica, czy opiekuna jest być jeszcze bliżej dziecka mówi Bożena Janicka.

O pogarszającym się stanie psychicznym młodego człowieka mogą świadczyć zmiany w zachowaniu: bezsenność, nadmierna senność, apatia, rozdrażnienie, pogorszenie wyników w nauce, izolowanie się.  

– To pierwsze sygnały ostrzegawcze. Zainteresowanie rodziców odgrywa kluczową rolą w ochronie dziecka przed poważnym kryzysem psychicznympodkreśla Bożena Janicka.

Jak wspierać dzieci? Oto kilka podstawowych rad:

Po pierwsze – zainteresowanie! Zgodnie z maksymą: „twój czas jest najlepszym prezentem dla dziecka!”

Po drugie – rozmowa! O szkole, relacjach z rówieśnikami, trudnych sytuacjach, sposobach radzenia sobie z emocjami.

Po trzecie – zrozumienie! To warunek zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa.

Po czwarte – celebrowanie sukcesów dziecka! Nawet tych najdrobniejszych.

Po piąte – zachęcanie dziecka do aktywności fizycznej!

Po szóste, siódme, ósme… – dbanie o higienę snu, umiarkowanie w korzystaniu z Internetu, itd.

W sytuacji, gdy stan dziecka wymaga już pomocy specjalistów, można skorzystać z fachowej porady również za pośrednictwem specjalnych, telefonicznych oraz internetowych linii pomocowych.

Oto najważniejsze numery:

  • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100;
  • Telefon zaufania dla młodych osób, prowadzony przez Fundację ITAKA: 22 484 88 04;
  • Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12;
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: 116 111;
  • czy strona internetowa: „PokonacKryzys.pl.