12 listopada placówki podstawowej opieki zdrowotnej będą nieczynne

Zgodnie z ustawą z 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – placówki podstawowej opieki zdrowotnej nie będą udzielały świadczeń zdrowotnych 12 listopada. Jak wynika z informacji Ministerstwa Zdrowia – w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta (które nie jest stanem nagłym), pomoc będzie udzielana przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej („wieczorynka”).

W związku z obchodami Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, rząd podjął decyzję, aby 12 listopada był dla większości instytucji oraz zakładów pracy dniem wolnym od pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego udzielane będą natomiast wszystkie świadczenia szpitalne, z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – specjalistycznej oraz rehabilitacji (finansowane ze środków publicznych) – które mają być udzielone w dniu 12 listopada w ustalonych wcześniej godzinach oraz według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszeń wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy.

W tym celu świadczeniodawcy powinni zapewnić pracę wszystkich osób, które są niezbędne dla udzielania przedmiotowych świadczeń (np.: rejestracji w poradni – decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca), przy zapewnieniu wynagrodzenia – jak za dzień ustawowo wolny od pracy – zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz prawa pracy.

Ustawa nie przewiduje 12 listopada pracy podstawowej opieki zdrowotnej oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą (nie mających umów z NFZ) np.: Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub stacji sanitarno – epidemiologicznych.

Apteki, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy – 12 listopada również będą czynne jak w każdym innym dniu wolnym od pracy.