10 aplikacji, które powinien mieć każdy lekarz

Korzystanie z internetu za pośrednictwem urządzeń mobilnych jest już dla lekarzy normą. Deklaruje to obecnie 77%. polskich lekarzy, podczas gdy jeszcze 5 lat temu odsetek ten wynosił jedynie 26%. Z kolei badanie IMS pokazuje, że ponad połowa lekarzy (53%) korzysta na swoich urządzeniach mobilnych z aplikacji medycznych. Najczęściej lekarze poszukują w ten sposób informacji na temat leków – wysokości refundacji, dawkowania, wskazań, ceny czy objawów ubocznych.

Aplikacje mobilne to dziś jedno z narzędzi codziennej pracy lekarzy. Lekarze coraz chętniej z nich korzystają, ze względu na ich zawartość merytoryczną i łatwość obsługi oraz to, że za ich pomocą można w komfortowy, szybki sposób dotrzeć do cennych informacji.

Eksperci LekSeek Polska oraz Gabinetu drWidget rekomendują 10 aplikacji, które z punktu widzenia tematyki idealnie spełniają oczekiwania lekarzy.

  1. Baza Leków

Według badań IMS, trzy czwarte lekarzy najczęściej szuka w internecie informacji na temat leków. To zatem pierwsza i najważniejsza aplikacja, którą powinien zainstalować każdy lekarz. Dzięki zaawansowanej wyszukiwarce może on błyskawicznie sprawdzić informacje na temat 17 tys. leków. W opisie znajdzie m.in. dokładny skład, działanie, interakcje, wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia specjalne, uwagi czy też sposób stosowania. Pomocne dla lekarza są zwłaszcza informacje na temat stopni odpłatności za leki oraz precyzyjne wskazania do refundacji dla odpowiednich odpłatności na podstawie ChPL.

  1. Baza ChPL

Ta aplikacja stanowi doskonałe uzupełnienie Bazy Leków. Zawiera oryginalne Charakterystyki Produktów Leczniczych wszystkich leków dopuszczonych do obrotu w Polsce. Baza ChPL powstała w oparciu o urzędowe źródła informacji dostępne w Polsce oraz Europie i zawiera ponad 8200 ChPL. Ułatwieniem dla lekarza jest możliwość wyszukiwania na podstawie danej frazy, nazwy leku, wskazania czy substancji czynnej.

  1. ICD-9

Kolejna aplikacja to podręczna baza procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9. Służy do usystematyzowania procedur zabiegowych, diagnostycznych oraz leczniczych i przypisania im właściwych kodów, co jest warunkiem prawidłowego rozliczenia z NFZ i uzyskania refundacji.

  1. ICD-10

To baza kodów, zgodna z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. Aplikacja prezentuje również leki i substancje czynne wraz z drogami podania w danych jednostkach chorobowych. Lekarz znajdzie tu też selekcję leków refundowanych w szukanej jednostce chorobowej, przyporządkowanie kodów ICD-10 do grup refundowanych/nierefundowanych według wskazań.

  1. Interakcje

Jeśli pacjent poinformuje lekarza, że przyjmuje na stałe jakieś leki, ten za pomocą aplikacji może od ręki sprawdzić potencjalne interakcje z preparatem, który planuje przepisać. Gwarantuje to dobranie właściwej farmakoterapii i zminimalizowanie skutków ubocznych. Aplikacja umożliwia sprawdzenie 6 leków jednocześnie. Warto podkreślić, że baza obejmuje też inne rodzaje oddziaływań, tj. produkt-pożywienie, produkt-używki i produkt-czynniki zewnętrzne.

  1. eWUŚ

Aplikacja zapewnia lekarzowi natychmiastową weryfikację prawa pacjenta do korzystania ze świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wystarczy, że lekarz poda numer PESEL pacjenta, a po chwili uzyska dostęp do interesujących go informacji.

7. Normy i Skale

Narzędzie, które pozwoli lekarzowi w każdej chwili precyzyjnie ocenić stan pacjenta, a następnie wybrać najlepszą metodę leczenia. W aplikacji lekarz znajdzie listę prawie 90 metod pomiaru różnych objawów i schorzeń. Korzystając z opcji wprowadzenia do skali danych konkretnego pacjenta, lekarz może szybko zinterpretować je według obowiązujących kryteriów. Aplikacja umożliwia także znalezienie norm i skal stosowanych w badaniach konkretnych układów (np. pokarmowego, krążenia) lub w wybranych działach medycyny (np. onkologia).

  1. Calcmed

Ta aplikacja to zestaw kalkulatorów medycznych, które pozwolą szybko i bezproblemowo obliczyć dawkę leku dla konkretnego pacjenta (np. dziecka), powierzchnię ciała, BMI czy średnie ciśnienie tętnicze. W aplikacji znajduje się kilkanaście kalkulatorów, obsługują one dane w różnych jednostkach. Dzięki wbudowanej Bazie Leków aplikacja umożliwia także znalezienie danych o 17 tys. produktów, dostępnych w sprzedaży. Dużym atutem aplikacji jest, że pozwala znaleźć zamienniki produktów.

  1. Gabinet drWidget aplikacja mobilna

Jest to mobilna wersja programu do zarządzania placówką medyczną Gabinet drWidget. Została wyposażona w najważniejsze funkcje, takie jak przeglądanie i zmiana danych pacjenta, sprawdzenie grafiku pracy, a także przeprowadzenie wizyty. Co ważne, aplikacja synchronizuje się z główną, czyli webową wersją programu. Przykładowo, jeśli lekarz doda zdjęcie z wynikiem badań pacjenta do aplikacji za pomocą telefonu, pojawi się ono w wersji głównej. Ma to istotne znaczenie, pozwala bowiem lekarzowi na dostęp do kompletu tych samych danych, niezależnie od tego, z jakiego urządzenia korzysta.

  1. Weź dawkę

Ta aplikacja pomoże lekarzowi w opiece nad pacjentem, przyjmującym wiele leków. Główną jej funkcją jest przypominanie o konieczności zażycia preparatu. Gdy lekarz poleci to narzędzie pacjentowi, może być spokojniejszy o prawidłowy przebieg kuracji. Za pomocą kilku kliknięć pacjent może ustawić alert z przypomnieniem o zbliżającej się kolejnej dawce preparatu. Aplikacja łączy się z Bazą Leków drWidget, co pomaga wyszukać każdy lek znajdujący się w sprzedaży. Istnieje także opcja ręcznego dodania preparatów recepturowych, przygotowanych dla pacjenta według zaleceń lekarza.