Zgłoś kandydatkę do plebiscytu „Kobiety Medycyny”

Już niebawem kolejna, V edycja plebiscytu „Kobiety Medycyny 2018”. W związku z naszym małym jubileuszem i Wy możecie zaproponować swoją kandydatkę!

Jeśli znacie Kobietę wyjątkową i uważacie, że w swojej pracy zawodowej lub działalności społecznej robi coś nadzwyczajnego, godnego rozpropagowania i naśladowania, a co sprawia, że zasługuje na wyróżnienie tytułem „Kobieta Medycyny”, napiszcie do nas!

Na Wasze propozycje czekamy w terminie: od 5 do 11 lutego pod adresem: redakcja@portalemedyczne.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

– imię i nazwisko kandydatki,

– tytuł naukowy (jeśli posiada),

– miejsce pracy,

– kilka słów uzasadnienia zgłoszenia

W tytule proszę napisać: „Kandydatka KM 2018”

Spośród przesłanych propozycji Redakcja wyłoni listę tegorocznych kandydatek do tytułu „Kobiety Medycyny 2018”, która zostanie ogłoszona już 8 marca.

Czekamy na Wasze kandydatury!