Zalecana jest rozmowa o życiu seksualnym w chorobie

Według wytycznych Cancer Care Ontario (CCO) doradztwo psychoseksualne powinno być oferowane wszystkim pacjentom z chorobą nowotworową, mając na celu polepszenie sfery życia seksualnego, postrzegania ciała, intymności i problemów związanych z relacjami oraz ogólnego funkcjonowania seksualnego i satysfakcji.

Zaleca się przeprowadzenie rozmowy z pacjentem, dotyczącej zdrowia seksualnego i dysfunkcji wynikających z raka lub jego leczenia zainicjowanej przez lekarza,. Doradztwo psychoseksualne powinno być oferowane wszystkim pacjentom z chorobą nowotworową. Medyczne i możliwe do wyleczenia czynniki powinny zostać zidentyfikowane i rozwiązane w pierwszej kolejności.

U kobiet z objawami atrofii pochwy i / lub sromu oprócz środków nawilżających pochwę warto zalecić środki poślizgowe jako pierwszą opcję. W niektórych przypadkach mogą być brane pod uwagę również niskie dawki estrogenu dopochwowego, lidokainy i dehydroepiandrosteronu.

U mężczyzn korzystne mogą być leki takie jak inhibitory fosfodiesterazy typu 5, a u osób z objawami lub komplikacjami leczenia opornymi na leczenie medyczne opcją pozostaje operacja.

Zarówno kobietom, jak i mężczyznom doświadczającym objawów naczynioruchowych należy zaoferować interwencje w celu poprawy objawów, w tym opcje behawioralne, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, powolne oddychanie, hipnoza oraz leki, takie jak wenlafaksyna i gabapentyna.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.asco.org/survivorship – wytyczne i www.asco.org/guidelineswiki.