Zaburzenia psychiczne w gabinecie lekarza rodzinnego

W ramach Programu Wczesnego Wykrywania Zaburzeń Psychicznych 11 grudnia 2017r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie odbędzie się konferencja „Zdrowe Ciało i Duch – zaburzenia psychiczne w gabinecie lekarza rodzinnego”.

W programie m.in.wykłady:

– „Zaburzenia psychiczne w praktyce lekarza rodzinnego” – Prof. Paweł Mierzejewski

– „Rozpoznawanie depresji w gabinecie lekarza rodzinnego” – Prof. Łukasz Święcicki

– „Praktyczne wskazówki jak leczyć depresję” – Dr n. med. Anna Z. Antosik-Wójcińska

– „Choroby somatyczne i psychiczne – spojrzenie  internisty” – Prof. Artur Mamcarz

– ” Zaburzenia snu i zaburzenia lękowe, stosowanie leków uspokajających i nasennych w gabinecie lekarza rodzinnego” – Prof. Marek Jarema

W trakcie konferencji będzie okazja aby dowiedzieć się więcej o Programie, zobaczyć jak wygląda platforma szkoleniowa oraz porozmawiać ze specjalistą psychiatrą o problematyce chorób psychicznych w codziennej praktyce lekarskiej.

Więcej informacji i rejestracja na konferencję: www.pwwzp.ipin.edu.pl